-จบการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin University, Cambridge, England สหราชอาณาจักร
-จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
-เรียนวิชาโทภาษาสเปน 3 ปี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-จบหลักสูตรคอร์สภาษาและวัฒนธรรม (Lengua y Cultura) จากมหาวิทยาลัยเนบริฆ่า ณ กรุงมาดริด (Universidad de Nebrija) ประเทศสเปน ในปี 2014 และ 2015
-จบหลักสูตรคอร์สภาษาและวัฒนธรรม (Lengua y Cultura) ในระดับสูง (Nivel Avanzado) จากมหาวิทยาลัยซาลามังก้า (Universidad de Salamanca) ณ กรุงซาลามังก้า ประเทศสเปน ในปี 2017
-ประสบการณ์สอนนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพมหานคร

สอนภาษาสเปน
สอนออนไลน์ เชียงใหม่

สอนดีค่ะ

แยม · 8 ก.ค. 2018

สอนให้เข้าใจง่ายมาก มีแผนการสอน เข้าใจความต้องการผู้เรียนได้ดีค่ะ

Kate · 28 มิ.ย. 2018
ธนเกียรติ วัฒนากรณ์

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru