🎉ผลงาน :
- อาศัยอยู่ที่สเปนเป็นเวลา 7 ปี (Madrid 1 ปี, Murcia 4 ปี, Alicante 1 ปี และ Zaragoza 1 ปี)
- ประสบการณ์สอนกว่า4ปี (ทั้งคนที่ไม่มีพื้นฐานเลย และขั้น advance)
- ระดับภาษาสเปน C2 (ระดับสูงสุด-native speaker) จากการจัดสอบโดย Instituto de Cervantes
- สื่อสารภาษาสเปนทุกวัน
- ใช้ภาษาสเปน อังกฤษ ไทย ได้อย่างคล่องแคล่ว (รวมถึงพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส)

🎓วุฒิ-ประวัติการศึกษา :
- ระดับม.ต้น : รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(สายวิทย์-คณิต) เกรดเฉลี่ย 3.98
- ระดับม.ปลาย : รร.เตรียมทหาร(สายวิทย์-คณิต) เกรดเฉลี่ย 4.00
- นักเรียนทุน ปริญญาตรีของกองทัพอากาศ จบการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรืออากาศสเปน (Academia General del Aire, Murcia, Spain)
- Bachelor of Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหการ) from Univerdad Politécnica de Cartagena, Murcia, Spain (2020)
- Ground Interception Controller (นายทหารควบคุมและสกัดกั้นอากาศยาน - Fighter Controller) certificate from Escuela de Técnicas de Mando y Control, Madrid, Spain (2020)
- Air Weapon Controller + Theatre Air Operation Course (ทุนกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา : USAF-IMET), Tyndall Air Force Base, Florida, United States (2021)

📚ประสบการณ์ด้านการสอน :
- ประสบการณ์สอนนักเรียน นักศึกษา (ตั้งแต่เด็กเล็ก ไปจนถึง ผู้ใหญ่) มามากกว่า4ปี
- เป็นอาจารย์พิเศษ และวิทยากรแนะแนวตามโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ม.รังสิต, ม.เชียงใหม่, ม.ศรีปทุม ฯลฯ
- ติวเหล่านักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS/YFU/IYF ประเทศสเปน(และกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ) ทั้งการเตรียมตัวก่อนมา และการปรับตัวเมื่อมาอยู่แล้ว ทางด้านภาษา วัฒนธรรม และอื่นๆ
- ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศิลปศาสตร์ เอกภาษาสเปน)/จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย(อักษรศาสตร์ เอกภาษาสเปน) ...มี connection คณาจารย์จากทั้งสองคณะ ทั้งสองสถาบัน
-ติวการสอบวัดระดับทางภาษาสเปน (DELE) นักเรียนสอบผ่านหลายต่อหลายคน ทั้งระดับ A2, B1, B2

🎈ประสบการณ์เพิ่มเติม :
- ประสบการณ์ทำงานทัวร์ ด้านจัดทัวร์ รายละเอียดเป็นภาษาสเปน/อังกฤษ รวมถึงเป็นไกด์ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวไทยที่มาสเปน และชาวต่างชาติที่มาไทย
- ประสบการณ์การเป็นพิธีกร ในงาน event ต่างๆ ทั้งที่ประเทศสเปนและไทย
- พนักงานร้านอาหารไทย ณ เมือง Alicante และ Madrid ณ ราชอาณาจักรสเปน
-ผ่าน Audition รอบแรก รายการ La Voz España (The Voice Spain) ออกอากาศทางช่อง Antena 3

-----------------------
🖋สไตล์การสอน: เน้นความเป็นกันเองกับผู้เรียน ให้รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ใช่ครูกับนักเรียน แต่เป็นเหมือนเพื่อนที่กำลังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกัน

ด้วยประสบการณ์กว่า7ปีที่สเปน
- เน้นด้านการสื่อสาร โต้ตอบ การอ่านออกเสียงอย่าง native speaker 💬
- สอน Vocabulary เพื่อการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงศัพท์แสลง ศัพท์วัยรุ่น/บนท้องถนน สุภาษิต/สำนวน 📰🍻
- มีกิจกรรมประกอบการเรียน ทั้งเพลง, บทความ, เกมส์ และอื่นๆ พร้อมแทรกประสบการณ์ และเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ของสเปน 🐂⚽🍷🥘💃

เน้นเป็นการสอนตัวต่อตัว จะมีข้อสอบวัดระดับ เพื่อที่จะได้หาระดับที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้เรียนก่อนเริ่มเรียน หรือจะระบุระดับก่อนเริ่มเรียนหากทราบอยู่แล้ว และการติวภาษาสเปนนี้จะรวมทั้ง 4 สกิล (ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน)
หากต้องการพัฒนาด้านใดเป็นพิเศษสามารถแจ้งติวเตอร์ได้ล่วงหน้า มีไฟล์ ชีท การบ้าน และกิจกรรมพัฒนาทักษะตลอดการเรียน

หมายเหตุ : ปกติจะเรียนครั้งละ 1-2 ชม.
(สามารถยืดหยุ่นได้ เช่นเดียวกับตารางเวลาการเรียน ว่าต้องการเรียนด้วยความถี่ขนาดไหน อันนี้ค่อยมาพูดคุยและจัดตารางกันอีกทีครับ)

สอนภาษาสเปน
สอนออนไลน์ ดอนเมือง

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru