จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ กำลังจะศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ ภาควิชาฟิสิกส์ สาขามาตรวิทยา มีโอกาศได้เข้าร่วมโครงการWork and Travel ที่ประเทศอเมริกา ได้ส่งงานวิจัยเข้าไปฌครงการSiam Physics Congress 2022 และงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

สอนออนไลน์ สระบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว