เป็นคนร่าเริง ชอบการลงมือปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี เน้นการสอนแบบลงมือทำ เริ่มจากง่ายไปยากจนชำนาญ สอนแบบการเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปและมีอุปกรณ์ให้สำหรับคนอยากเริ่มเล่น สอนได้ทั้งเบส กีต้าร์ไฟฟ้าและกีตาร์โปร่ง มีประวัติการสอนดนตรีในสถานศึกษา1ปี

ราคาค่าเรียน

ฟิสิกส์ ม.ปลาย120 บาท ต่อชั่วโมง

พื้นฐานความรู้ทั่วไปในเนื้อหาฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์ พร้อมใบงาน

กีต้าร์พื้นฐาน150 บาท ต่อชั่วโมง

พื้นฐานความรู้ทั่วไปในการเล่นกีตาร์

สอนออนไลน์ อุบลราชธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว