นักคณิตศาสตร์​ประกันภัย (ACTUARY)​
SOA EXAM FM
ปริญญาตรี วิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สอวน. คอมพิวเตอร์ ค่าย2
นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.3

เนื้อหา
สถิติ ความน่าจะเป็น พหุนาม จำนวนนับ จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ เขียนกราฟ แผนภูมิ เป็นต้น

สถานที่สอนสามารถตกลงกันก่อนเรียนได้

ค่าสอนชั่วโมงละ 150 บาทต่อคน คนต่อไปเพิ่มคนละ 120 บาท รวมกันไม่เกิน 3 คนต่อ 1 รอบการสอน เพื่อให้สอนได้อย่างทั่วถึง

สอนช่วง เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์​

สามารถพูดคุยปรึกษารูปแบบการสอน เนื้อหา หนังสือประกอบการสอน หรือประสบการณ์อื่นๆ

ขอบคุณและหวังว่าจะได้เจอกันนะครับ

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์150 บาท ต่อชั่วโมง

สถิติ พหุนาม จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ กราฟ แผนภูมิ

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร คลองสาน สีลม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว