รับสอนพิเศษ!!
- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การใช้โปรแกรม Word , Excel , PowerPoint
- วิทยาการคำนวณ ม.1-6
- ออกแบบเทคโนโลยี ม.1-6
- ออกแบบแฟ้มสะสมผลงานเพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

รับสอนสดและออนไลน์
สอนออนไลน์หรือสอนสด : บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในเมือง ขอนแก่น

ข้อมูลผู้สอน
ชื่อคิม จบคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครู วิชาคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์สอน
ติวเตอร์การทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว