จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
เคยฝึกสอน วิชาคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี วิชา Python HTML และ Photoshop ณ ตอนที่ฝึกสอน

ปัจจุบันทำงาน Deverloper อยู่ที่ บริษัทซอฟต์สแควร์

รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว