ปวช . คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรด 3.xx
ปวส . คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรด 3.74
ป. ตรี กำลังศึกษาการพัฒนาซอฟแวร์

การอบรม
-การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิค
-การสร้างสื่อดิจิตอล
-การสร้างภาพเคลื่อนไหว

การเป็นวิทยากร
-เป็นวิทยากรสอนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-เป็นผู้อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver

บางบอน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว