ครูพี่เจ รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์
ปรึกษาการบ้าน เพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าสำหรับระดับประถม-มัธยมต้น
ครูผู้สอนจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กำลังศึกษาต่อวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
เริ่มต้น ชม.ละ100บาท เปิดสอนเฉพาะวันเสาร์

ลาดกระบัง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว