จบการศึกษา
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา
ประสบการณ์ทำงาน
-ตำแหน่ง ฟิตเนสโค้ช สโมสรสุโขทัย เอฟซี ปี2016-2022
-ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์ฝึก The Diet Pump ปี2016
ประวัติการฝึกอบรม
-C coaching certificate (AFC)
-FA Thailand introductory coaching (AFC)
-12 Levels KURS 2 (FCB)
-12 Levels KURS 1 (FCB)

โปรแกรมออกกำลังกาย ในรูปแบบ 1:1 1:2 หรือ แบบกลุ่ม
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
-โปรแกรมเสริมการทรงตัว
-โปรแกรมส่งเสริมความคล่องตัว
-โปรแกรมส่งเสริมความแข็งแรง กล้ามเนื้อ
-โปรแกรมส่งเสริมสมาธิ ไหวพริบ ปฏิกิริยา ว่องไวและสาตา
-โปรแกรมส่งเสริมความสูง

เวลาในการฝึกซ้อม 1.30-2 ชั่วโมง (จันทร์-อาทิตย์)

สถานที่ (กรุงเทพมหานคร)
-บ้าน คอนโด ฟิตเนส สนามกีฬา สวนสาธารณะ

บางนา เขตจตุจักร เขตดอนเมือง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว