อยากฝึกให้ทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จริงและดีขึ้นกว่าที่เรียนในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย
ต้องคุยกันก่อนเพื่อให้รับทราบว่าต้องการพัฒนาทักษะในด้านในบ้าง
สามารถเดินทางไปสอนในละแวกสันป่าตอง หางดง แม่วาง
ประวัติการศึกษา จบคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์
ปัจจุบันอายุ 48 ปี
สอนในราคา 300 บาท/ชั่วโมง/คน หรือ เป็นกลุ่ม 2-4 คน ราคา 250/ชั่วโมง/คน
ค่าสอนยังไม่รวมค่าเดินทางดังนี้
สันป่าตอง 80 บาท/ครั้ง
หางดง 120 บาท/ครั้ง
หากไม่พอใจในคุณภาพการสอน สามารถบอกเลิกได้ตอลดเวลา ไม่มีเงื่อนไขใดๆค่ะ

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว