ชื่อ : มานิตา รัตนบัณฑิตย์
ชื่อเล่น : กุบกิบ
อายุ : 26 ปี
การศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์การสอน : ภาษาอังกฤษ ป.3 ป.4 ม.3 โรงเรียนกวดวิชาดรุโณ ศรีราชา
ภาษาอังกฤษ ป.4 ป.5 ม.2 โรงเรียดกวดวิชา CU concept ตึกน้ำ ชลบุรี
วิธีการสอน : เน้นสอนแบบ mind map เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

ฉะเชิงเทรา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว