ชื่อ ปาลิตา ทองใหญ่ ชื่อเล่น ปัท
การศึกษาจบจาก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา Sci-Math
ด้วยผลการศึกษา 3.3
เคยศึกษาที่ คณะ ICT ภาคอินเตอร์ มหิดล
ประวัติการทำงาน
- เปิดรับสอนพิเศษทางออนไลน์ ในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
สอนในกลุ่มวิชา คณิต และ อังกฤษ
ประสบการณ์การสอน
ชั้นอนุบาล
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ชั้น อ.3
ชั้นประถมศึกษา
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.1-ป.3
- สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-ป.3
แนวทางการสอน
- การบวก ลบ คูณ หาร การคำนวณ แก้สมการ การตีโจทย์ ทักษะการคิดเร็ว การแก้ปัญหาในจุดที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว