รับสอนพิเศษผ่านระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ติวเพิ่มเกรด และรับสอนการบ้าน
ระดับชั้น ประถมศึกษา ป.1-6
ระดับชั้น มัธยมศึกษา ม.1-2
ราคา 150/ชั่วโมง หรือแบบคอร์ส 10 ชั่วโมง 1500 บาท

ประวัติการศึกษาผู้สอน
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลศาสตร์คำนวณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว