เฟิน : รับสอนเด็กอนุบาล (ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย)

ประสบการณ์
-สอนเด็กระดับชั้น อ.2 : วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย
-สอนเด็กปฐมวัย (2-5ขวบ) ในโรงเรียนปฐมวัย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร
-สอนระดับชั้น ป.1 : วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเท่านั้น

สอนออนไลน์ (Zoom, MS Teams)
วันเวลา : เสาร์ 14.00-20.00 / อาทิตย์ 09.00-16.00

สอนออนไลน์ มุกดาหาร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว