ประวัติการศึกษา
1. จบมัธยมต้น และมัธยมปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
2. จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัท
มีความรู้ความสามารถในด้านการคำนวณ

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษา250 บาท ต่อชั่วโมง

คณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษา

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว