ปัจจุบันเรียนจบชั้นปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีประสบการณ์สอนเด็กระดับชั้นประถม และได้รับการติวจากสถาบันดังๆมากมาย และสอนจนกว่าเด็กจะเข้าใจและทำได้ และจะแนะนำให้ทบทวนอย่างต่อเนื่องและสอบถามได้ตามความสงสัยค่ะ

อุบลราชธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว