เรียนพูดภาษาอังกฤษแบบใช้งานได้จริง ไม่เน้นแกรมม่า
โดยครูฝ้าย จบหลักสูตรวิชาโทภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทำงานด้านการแปลกว่า 10 ปี
นอกจากนั้นยังเป็น Youtuber ที่มีผลงานเพลงยอดดูหลักล้าน
วิชาที่เปิดสอน
1. พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2. ร้องเพลงสากล/ไทยสากล

ราคาค่าเรียน

พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน350 บาท ต่อชั่วโมง

พูดโต้ตอบภาษาอังกฤษกับครู

ร้องเพลงสากล/ไทยสากล350 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนเทคนิคการหายใจ เทคนิคการร้อง

พิจิตร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว