🎉🎉 รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ

🙋🏻 สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษา ตอนปลาย ...

✅ ปูพื้นฐานแกรมม่า
✅ เทคนิคการจำศัพท์
✅ ฝึกหาคำตอบจาก Reading Articles
✅ ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ
✅ เทคนิคการเขียน Essay
✅ English for Communication

🙋🏻‍♂️ รับติว TOEIC

✅ ตะลุยโจทย์ เพิ่มคะแนนสอบ
✅ ให้หลักการทำและเทคนิคในแต่ละ Parts ของการสอบ

ประวัติการศึกษา
👍🏻 ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
👍🏻 Associate Degree in Graphic Design, Howard Community College, Columbia, Maryland, USA

ทวีวัฒนา นนทบุรี บางกรวย บางบัวทอง บางใหญ่ ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว