เรียนเคมี ตรัง ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

พิชชาภา อุษามาลย์เวท

  • ตรัง

จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่เปิดสอน
1.คณิตศาสตร์ ประถม - ม.ต้น
2. วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์ ประถม - ม.ปลาย
3. Gen Chem, gen phy, Calculus 1 มหาวิทยาลัย

CHU TUTOR

  • ตรัง

📚 เคมี (ม.ปลาย)
🎨 ศิลปะ (อ.1-บุคคลทั่วไป)
🗂️ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย การออกแบบและสถาปัตยกรรม
📐 การออกแบบภายใน (มัธยม-บุคคลทั่วไป)
🖥 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (ประถม-บุคคลทั่วไป)

KruMai

  • ตรัง

ครูไหม สอนวิชาเคมี สำหรับนักเรียนม.ปลาย
และสอนเนื้อหาเคมีสำหรับนักเรียนม.ต้น
รวมถึงสอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนม.ต้น ค่ะ
พื้นที่ในเมืองตรัง สามารถเดินทางไปสอนตัวต่อตัวได้
หากเป็นนอกพื้นที่ สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน โดยผ่านระบบ Zoom / Google meet

ติวเคมี

  • ตรัง

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เคยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปีการศึกษา ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง สอนในรายวิชาเคมี เเละวิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
รับสอนพิเศษ /ติวสอบเข้า
-รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4-ม.3
-รายวิชา…

ครูพี่ธาม สอนพิเศษเคมี วิทยาศาสตร์

  • 250 บาท/ชม
  • ตรัง

📍มีประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ประถมปลาย / คณิตศาสตร์พื้นฐาน-เพิ่มเติม มัธยมต้น / เคมี มัธยมปลาย / ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
📍คุยง่าย สอนเข้าใจ ไปทีละขั้นตอน ไม่เครียดจนเกินไป
📍รับสอนตัวต่อตัว / กลุ่มย่อย
📍รับสอนในจังหวัดตรังนะครับ สอนออนไลน์ได้ครับ
👉🏻รับสอนที่บ้านได้นะครับ

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่ตรัง

คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์