เรียนเคมี ตรัง ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

KruMai

  • ตรัง

สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาเคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 มีใบประกอบวิชาชีพครู และมีประสบการณ์ฝึกสอนในโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ 1 ปีเต็ม
เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมเนื้อหาล่วงหน้า
หรือสอนเพื่อเพิ่มความเข้าใจ มีเทคนิคให้เข้าใจง่าย ครูใจดี ใจเย็น ไม่กดดันผู้เรียน…

ติวเคมี

  • ตรัง

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เคยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปีการศึกษา ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง สอนในรายวิชาเคมี เเละวิทยาศาสตร์กายภาพเคมี
รับสอนพิเศษ /ติวสอบเข้า
-รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4-ม.3
-รายวิชา…

ศิวกร อนุรัตน์

  • 1 รีวิว
  • ตรัง

- ติว นักเรียนสอบได้ค่าย 1 สอวน. สาขาวิชาเคมี ของศูนย์ ต่างๆ
- ติวเตอร์กลุ่มย่อย สอนสดและออนไลน์ ทั้งนักเรียนในโรงเรียนรัฐและเอกชน ทั้งใน กทมและต่างจังหวัด
***ด้านวิชาการ/การสอบแข่งขัน***
- ประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 1/2553 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- GAT…

ครูพี่ธาม สอนพิเศษเคมี วิทยาศาสตร์

  • 250 บาท/ชม
  • ตรัง

📍มีประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ประถมปลาย / คณิตศาสตร์พื้นฐาน-เพิ่มเติม มัธยมต้น / เคมี มัธยมปลาย / ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
📍คุยง่าย สอนเข้าใจ ไปทีละขั้นตอน ไม่เครียดจนเกินไป
📍รับสอนตัวต่อตัว / กลุ่มย่อย
📍รับสอนในจังหวัดตรังนะครับ สอนออนไลน์ได้ครับ
👉🏻รับสอนที่บ้านได้นะครับ…

CHU TUTOR

  • ตรัง

📚 เคมี (ม.ปลาย)
🎨 ศิลปะ (อ.1-บุคคลทั่วไป)
🗂️ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย การออกแบบและสถาปัตยกรรม
📐 การออกแบบภายใน (มัธยม-บุคคลทั่วไป)
🖥 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (ประถม-บุคคลทั่วไป)…

พิชชาภา อุษามาลย์เวท

  • ตรัง

จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่เปิดสอน
1.คณิตศาสตร์ ประถม - ม.ต้น
2. วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์ ประถม - ม.ปลาย
3. Gen Chem, gen phy, Calculus 1 มหาวิทยาลัย…