จบ วทบ เคมี เกียรตินิยมอันดับ1 ม อ หาดใหญ่
ปัจจุบัน เป็นนักเคมี ให้กับ บริษัทด้านปิโตเคมี
และ สอนพิเศษระดับประถม ถึง มัธยม ในวิชา วิทยาศาสตร์ทั้วไป ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สำหรับ มต้น
ม ปลายจะสอน เคมี ครับ

สอนออนไลน์ สงขลา หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว