+รับติววิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.1-ม.6
+ทบทวนเนื้อหา
+ฝึกทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายแบ่งตามstep
+เน้นสอนเนื้อหาให้เข้าใจ ทำโจทย์ให้ไวและถูกต้อง
+ประสบการณ์เป็นติวเตอร์กว่า 10 ปี
+รับสอนตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
+ไปสอนได้ถึงที่บ้าน
+รับสอนบริเวณ อ.เสาไห้ อ.หนองแซง อ.เมืองสระบุรี อ.เมืองลพบุรี
+ค่าเรียนราคาเป็นกันเอง คุยกันได้ง่ายๆ
+เคยรับราชการ นักวิทยาศาสตร์

สอนออนไลน์ ลพบุรี สระบุรี หนองแซง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี เสาไห้

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว