เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่นครนายก

กมล. โชคอาภาสมบัติ

จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปัจจุบันเป็นครูอยู่ รร บ้านเขาหัวนา
จ.นครนายก


สุดาพร แก้วคำ

พี่แอนมีประสบการณ์ในการสอนกว่า 5 ปี ยินดีที่จะดูแลน้องๆทุกคนค่ะ


นายรวีโรจน์ ไพบูลย์อนันต์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

รวีโรจน์ ไพบูลย์อนันต์

เรียนอยู่ มศว คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี(กศ.บ.)
ประวัติการสอน - ติวเคมีปี1,ติววิทยาศาสตร์เด็กม.1 3 คน


ภคกร สิทธิศักดิ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภคกร สิทธิศักดิ์

สวัสดีครับ พี่จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ ปัจจุบันทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์

วิชาที่ถนัดและสามารถให้ความรู้กับน้องๆได้คือ คณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมครับ

รูปแบบการสอนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของน้องๆ และเน้นความเข้าใจในเนื้อหา ไม่กดดัน ไม่เครียดครับ


บิ๊ก

สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์น้องๆนะครับ.


นัท

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.72
ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

สถานที่ใกล้เคียง

สระบุรี
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737