เรียนวิทยาศาสตร์ นครนายก ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

เบญจวรรณ พันธ์ศรี

 • นครนายก

ประวัติการทำงาน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม) สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.1 ชีววิทยา ม.5 และติว O-NET ม.6 และโรงเรียนราชวินิต มัธยม ครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ชีววิทยา ม.4 และฟิสิกส์พื้นฐาน ม.6
รับสอนทั้งตัวต่อตัว…

สอนพิเศษประถม มัธยมทุกวิชา

 • นครนายก

รับสอนพิเศษ โดยนิสิตเภสัช มศว ปี 4
สอนทำการบ้าน เพิ่มคะแนน ติวสอบ mid/final
ชั้นประถม-มัธยมศึกษา
ทุกวิชา
ทั้งแบบออนไลน์ และ ตัวต่อตัวแถวมศว.องครักษ์,ฟิวเจอร์ฯ
ราคา -เรียนเดี่ยว 200 บาท/ชม
-เรียนกลุ่ม 160 บาท/ชม
วันและเวลาการเรียนสามารถพูดคุยตกลงกันได้ค่ะ…

ธนกฤต อ่อนศรี

 • นครนายก

ชื่อ อจ.ธนกฤต อ่อนศรี
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
ประสบการณ์สอน “คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์” ในระดับโรงเรียน และติวเตอร์ของสถาบันต่างๆ มากกว่า 4 ปี
**ปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ตำแหน่งอาจารย์พิเศษสาขาฟิสิกส์**…

Meenkmutt

 • 250 บาท/ชม
 • นครนายก

- ติวเตอร์กวดวิชาต่างๆ อาทิ โรงเรียนกวดวิชา วิทย์-คณิต เซนเตอร์ พระราม2 , เดอะวันเซนเตอร์ พระราม2 , กวดวิชา อเลน คาเดท , จามจุรีพรีคาเดท , the best cadet , S.c. Cadet camp
-ติวเตอร์สอนตัวต่อตัวตามสถานที่ต่างๆ และออนไลน์ในระบบ zoom , teams เป็นต้น
-…

นวลพรรณ นงค์เยาว์

 • นครนายก

- จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี
- ปัจจุบันทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องแลป
- ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติและใช้ภาษาอังกฤษในการสือสารทุกวัน
- มีประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, คณิต, ฟิสิกส์ และเคมี มาเป็นเวลา 5 ปี…

ครูนิภาพร นาราช

 • นครนายก

รับสอนพิเศษ วิชาภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์
ติวก่อนสอบ ข้อสอบที่หลากหลาย สอนเทคนิค การจำ คิดวิเคราะห์ข้อสอบ
กับประสบการณ์การสอนจากโรงเรียน และการติวก่อนสอบกับทุกระดับชั้น…

นุสรินทร์ พุกแก้ว

 • นครนายก

นางสาวนุสรินทร์ พุกแก้ว จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เกรดเฉลี่ย3.01
เกรดวิชาคณิตศาสตร์มัธยมอยู่ในช่วง3.50-4.00
มีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา…

Kru.fah

 • นครนายก

ชื่อครูฟ้านะคะ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ ครูฟ้าจบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมา ตอนนี้สอนอยู่ประถมแห่งหนึ่ง สามารถสอนให้กับนักเรียนประถมก็ได้ มัธยมตอนต้นก็ได้ค่ะ นักเรียนคนไหนสนใจ เข้ามาคุยหรือสอบถามกันได้นะคะ หรือมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ที่นักเรียนทราบมาแล้วต้องการหาคำตอบ…

JANJIRA

 • นครนายก

มัธยมปลาย เรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ
มหาลัย กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
ประสบการณ์การสอน สอนมาประมาณ 2 ปีแล้วค่ะ
เด็กที่เคยสอนจะเป็นเด็ก โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ โรงเรียนประภามนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ แล้วตอนนี้ก็ยังสอนอยู่…

Yachuravej

 • นครนายก

โดยทีมนิสิตคณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เตรียมสอบ กลางภาค ปลายภาค
เตรียมสอบ 9วิชาสามัญ
เตรียมสอบ PAT2
เตรียมสอบ สอวน
เตรียมสอบ คณะสายสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านการเรียน
เพิ่มคะแนน ทำความเข้าใจ เรียนสนุก
เรียนตัวต่อตัว ที่ไหนเวลาใดก็ได้
ราคาชัวโมงละ 100 บาท…

ภคกร สิทธิศักดิ์

 • นครนายก

สวัสดีครับ พี่จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ ปัจจุบันทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์
วิชาที่ถนัดและสามารถให้ความรู้กับน้องๆได้คือ คณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมครับ
รูปแบบการสอนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของน้องๆ และเน้นความเข้าใจในเนื้อหา ไม่กดดัน ไม่เครียดครับ…

NUTTAWUT (Jame)

 • นครนายก

สไตล์การสอนคือเน้น การสื่อสาร ต้องทุกคนจะได้พูดภาษาอังกฤษในระหว่างเรียน ส่งเสริมให้น้องใช้ภาษาอังกฤษจริง มีเกมส์ให้เล่น แถมแกรมม่า **อยากมห้เด็กไทยกล้าใช้ภาษาอังกฤษครับ**
You never know if you never try
อย่าลืม พี่เจมส์นะครับ…

นายอภิสิทธิ์ เจริญขำ (พี่อ๊อด)

 • 1 รีวิว
 • นครนายก

เรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-GPAX : 3.90
-Gat : 250
-Pat2 : 117
**มีเทคนิคที่จะช่วยให้น้องๆทำข้อสอบได้…

มิ้นต์

  นางสาวพิมพ์ชนก ฉายฉันท์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม อันดับ 2) และ ปริญญาโทสาขาการตลาด จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  มีประสบการณ์ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น และสอนการบ้านทุกวิชาในระดับประถม…

  นายดุสิต ป้อมสา

   ปัจจุบันทำงานวิศวกรนะครับ จบจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ โดยเรียนตั้งแต่เตรียมวิศวกรรม เคยมีประสบการณ์ติวเตอร์มาแล้วทั้งในระดับเด็กประถมและมัธยมนะครับ ภาษาอังกฤษมีคะแนนโทอิคนะครับ รับทั้งสอนและแนะแนวทางสำหรับคนที่สนใจด้านวิศวกรรมจากประสบการณ์ตรงครับ…

   ธนัมพร พึ่งบุญ

    ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
    ปัจจุบันอายุ 31 ปี
    สามารถสอนตามบ้านได้
    เวลาเรียนสามารถตกลงกันได้ตามสะดวกของครูและผู้เรียน
    เน้นการเตรียมสอบ NT O-Net สอนได้ดีในระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมปลาย…

    KRU-DR.NAN

     จบป.ตรี พยาบาล​ศาสตร์​ Bcns มหาวิทยาลัยมหิดล
     ป.ตรี สาธารณสุข​ศาสตร์​ STOU.
     ป.โท หลักสูตร​นานาชาติ คณะสาธารณสุข​ (Policy​ and menagement) จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​
     📢📣ประสบการณ์
     📖 สอนการบ้านและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอนุบาล-ประถมวัย…

     Sukuman

      👩🏼‍🏫รับสอนพิเศษ ประถม มัธยมต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
      📌จากผู้สอนที่ป.ตรี บัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
      เข้าถึงเด็กๆได้ง่าย ครูใจดีไม่ดุแต่เน้นให้เด็กเข้าใจในวิชา
      ช.ม.ละ200บาท งานสอนระยะยาวสามารถต่อรองราคาได้
      ⏰เวลาหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไป และ วันอาทิตย์ทั้งวัน…

      May

       สวัสดีค่ะ อยากสอนพิเศษน้องๆ ที่สนใจที่ความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้หรือยังไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์เรา ขอระดับชั้นป.1 ถึง ม.6 (ม.6 พี่พอจะแนะแนวให้ได้) พี่จบจากม.บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี พี่พร้อมพาเราเรียนรู้ไปด้วยกัน…

       Nattakarn R.

        จบปริญญาโท สาขา Food Engineering เป็นคนใจดี ใจเย็น และมีความอดทนสูง มีทักษะการสอนที่เข้าใจง่าย เคยสอนเด็กที่ได้เกรดวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ให้ได้เกรดวิทยาศาสตร์ 4 และหันมาชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย…