เรียนวิทยาศาสตร์ นครนายก ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Yachuravej

 • นครนายก

รับสอนพิเศษ ชีวะวิทยา
โดยทีมนิสิตคณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เตรียมสอบ กลางภาค ปลายภาค
เตรียมสอบ 9วิชาสามัญ

เบญจวรรณ พันธ์ศรี

 • สอนตัวต่อตัว

วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา/ภาษาอังกฤษ
ประวัติการศึกษา : สาขามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) เอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประวัติการทำงาน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม) สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.1 ชีววิทยา ม.5…

Meenkmutt

 • 200 บาท/ชม
 • นครนายก

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปัจจุบัน กำลังศึกษา : ระดับปริญญาโท สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์ ม.ต้น,เคมี ม.ปลาย
ระดับชั้นที่สอนได้: ม1-ม6
แนะนำตัวเอง : ประวัติการทำงาน

ภคกร สิทธิศักดิ์

 • นครนายก

สวัสดีครับ พี่จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ ปัจจุบันทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์
วิชาที่ถนัดและสามารถให้ความรู้กับน้องๆได้คือ คณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมครับ
รูปแบบการสอนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของน้องๆ และเน้นความเข้าใจในเนื้อหา ไม่กดดัน ไม่เครียดครับ

นายอภิสิทธิ์ เจริญขำ (พี่อ๊อด)

 • 1 รีวิว
 • สอนตัวต่อตัว

เรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-GPAX : 3.90
-Gat : 250
-Pat2 : 117
**มีเทคนิคที่จะช่วยให้น้องๆทำข้อสอบได้

นวลพรรณ นงค์เยาว์

 • สอนตัวต่อตัว

- จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี
- ปัจจุบันทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องแลป
- ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติและใช้ภาษาอังกฤษในการสือสารทุกวัน
- มีประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, คณิต, ฟิสิกส์ และเคมี มาเป็นเวลา 5 ปี…

สอนพิเศษประถม มัธยมทุกวิชา

 • นครนายก

รับสอนพิเศษ โดยนิสิตเภสัช มศว ปี 4
สอนทำการบ้าน เพิ่มคะแนน ติวสอบ mid/final
ชั้นประถม-มัธยมศึกษา
ทุกวิชา
ทั้งแบบออนไลน์ และ ตัวต่อตัวแถวมศว.องครักษ์,ฟิวเจอร์ฯ

นุสรินทร์ พุกแก้ว

 • สอนตัวต่อตัว

นางสาวนุสรินทร์ พุกแก้ว จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เกรดเฉลี่ย3.01
เกรดวิชาคณิตศาสตร์มัธยมอยู่ในช่วง3.50-4.00
มีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ครูนิภาพร นาราช

 • สอนตัวต่อตัว

ครูแป้ง นิภาพร นาราช
อายุ 29 ปี ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา
รับสอนพิเศษ วิชาภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์
ติวก่อนสอบ ข้อสอบที่หลากหลาย สอนเทคนิค การจำ คิดวิเคราะห์ข้อสอบ
กับประสบการณ์การสอนจากโรงเรียน และการติวก่อนสอบกับทุกระดับชั้น

JANJIRA

 • สอนตัวต่อตัว

มัธยมปลาย เรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ
มหาลัย กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
ประสบการณ์การสอน สอนมาประมาณ 2 ปีแล้วค่ะ
เด็กที่เคยสอนจะเป็นเด็ก โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ โรงเรียนประภามนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ แล้วตอนนี้ก็ยังสอนอยู่…

NUTTAWUT (Jame)

 • นครนายก

สวัสดีครับ ชื่อเจมส์ครับ อายุ 28 ปี
สนใจอยากช่วยน้องๆในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครับ ตัวผมเคยเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน สื่อสารไม่ได้เลย จนกระทั่ง ตัดสินใจไปเรียนภาษาเพิ่มเติม ที่เมลเบิร์น ออสเตรเลียครับ ที่นั้นเปลี่ยนความคิดผมในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้มีความกล้าพูดสื่อสารได้…

Natkamon Palangrit

 • สอนตัวต่อตัว

นางสาว ณัฐกมล พลังฤทธิ์ (พี่เอีย)
ลักษณะนิสัย : ใจดี รักการสอน เฟรนลี่ ไม่ดุจ้า
ช่วงนี้รับสอนออนไลน์นะคะ
รับสอนที่บ้านด้วยค่ะ
รับสอนพิเศษวาดรูป รับสอนศิลปะ????????‍????????

Kru.fah

 • นครนายก

ชื่อครูฟ้านะคะ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ ครูฟ้าจบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมา ตอนนี้สอนอยู่ประถมแห่งหนึ่ง สามารถสอนให้กับนักเรียนประถมก็ได้ มัธยมตอนต้นก็ได้ค่ะ นักเรียนคนไหนสนใจ เข้ามาคุยหรือสอบถามกันได้นะคะ หรือมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ที่นักเรียนทราบมาแล้วต้องการหาคำตอบ…

ธนกฤต อ่อนศรี

 • นครนายก

ชื่อ อจ.ธนกฤต อ่อนศรี
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
ประสบการณ์สอน “คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์” ในระดับโรงเรียน และติวเตอร์ของสถาบันต่างๆ มากกว่า 4 ปี
**ปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ตำแหน่งอาจารย์พิเศษสาขาฟิสิกส์**

ธนัมพร พึ่งบุญ

  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ปัจจุบันอายุ 31 ปี
  สามารถสอนตามบ้านได้
  เวลาเรียนสามารถตกลงกันได้ตามสะดวกของครูและผู้เรียน
  เน้นการเตรียมสอบ NT O-Net สอนได้ดีในระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมปลาย

  Kanyarat

   เรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
   เกรดเฉลี่ย 3.68
   ได้รับรางวัลเกียรติคุณ 4 ปี ซ้อน เรียนดีพฤติกรรมดี
   รับสอนตั้งแต่ ป.1-ม.6
   รับสอนการบ้าน ทุกชั้นปี

   นายดุสิต ป้อมสา

    ปัจจุบันทำงานวิศวกรนะครับ จบจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ โดยเรียนตั้งแต่เตรียมวิศวกรรม เคยมีประสบการณ์ติวเตอร์มาแล้วทั้งในระดับเด็กประถมและมัธยมนะครับ ภาษาอังกฤษมีคะแนนโทอิคนะครับ รับทั้งสอนและแนะแนวทางสำหรับคนที่สนใจด้านวิศวกรรมจากประสบการณ์ตรงครับ

    มิ้นต์

     นางสาวพิมพ์ชนก ฉายฉันท์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม อันดับ 2) และ ปริญญาโทสาขาการตลาด จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
     มีประสบการณ์ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น และสอนการบ้านทุกวิชาในระดับประถม

     KRU-DR.NAN

      💗 ครูแนน 💗
      🥰รักเด็ก ใจดี🥰
      จบป.ตรี พยาบาล​ศาสตร์​ Bcns มหาวิทยาลัยมหิดล
      ป.ตรี สาธารณสุข​ศาสตร์​ STOU.
      ป.โท หลักสูตร​นานาชาติ คณะสาธารณสุข​ (Policy​ and menagement) จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​

      รุ่งลักษมี ประทุมชัย

       ชื่อครูกล้วยค่ะ
       จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
       จบการศึกษาปริญญาโท สาขาชีววิทยา
       ปัจจุบันทำงานโรงงานสุรพลนิชิเรฟูดส์ จ.ปราจีนบุรี
       [ส่งออกไก่ชุปแป้งทอดให้กับญี่ปุ่น]

       สถานที่ใกล้เคียง

       สระบุรี

       เรียนวิชาอื่นๆที่นครนายก

       คณิตศาสตร์