เรียนวิทยาศาสตร์ นครนายก ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

NUTTAWUT (Jame)

 • นครนายก

สวัสดีครับ ชื่อเจมส์ครับ อายุ 28 ปี
สนใจอยากช่วยน้องๆในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครับ ตัวผมเคยเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน สื่อสารไม่ได้เลย จนกระทั่ง ตัดสินใจไปเรียนภาษาเพิ่มเติม ที่เมลเบิร์น ออสเตรเลียครับ ที่นั้นเปลี่ยนความคิดผมในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้มีความกล้าพูดสื่อสารได้…

ภคกร สิทธิศักดิ์

 • นครนายก

สวัสดีครับ พี่จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ ปัจจุบันทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์
วิชาที่ถนัดและสามารถให้ความรู้กับน้องๆได้คือ คณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมครับ
รูปแบบการสอนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของน้องๆ และเน้นความเข้าใจในเนื้อหา ไม่กดดัน ไม่เครียดครับ

ธนกฤต อ่อนศรี

 • นครนายก

ชื่อ อจ.ธนกฤต อ่อนศรี
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
ประสบการณ์สอน “คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์” ในระดับโรงเรียน และติวเตอร์ของสถาบันต่างๆ มากกว่า 4 ปี
**ปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ตำแหน่งอาจารย์พิเศษสาขาฟิสิกส์**

นุสรินทร์ พุกแก้ว

 • นครนายก

นางสาวนุสรินทร์ พุกแก้ว จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เกรดเฉลี่ย3.01
เกรดวิชาคณิตศาสตร์มัธยมอยู่ในช่วง3.50-4.00
มีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

สอนพิเศษประถม มัธยมทุกวิชา

 • นครนายก

รับสอนพิเศษ โดยนิสิตเภสัช มศว ปี 4
สอนทำการบ้าน เพิ่มคะแนน ติวสอบ mid/final
ชั้นประถม-มัธยมศึกษา
ทุกวิชา
ทั้งแบบออนไลน์ และ ตัวต่อตัวแถวมศว.องครักษ์,ฟิวเจอร์ฯ

Meenkmutt

 • 200 บาท/ชม
 • นครนายก

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปัจจุบัน กำลังศึกษา : ระดับปริญญาโท สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์ ม.ต้น,เคมี ม.ปลาย
ระดับชั้นที่สอนได้: ม1-ม6
แนะนำตัวเอง : ประวัติการทำงาน

Kru.fah

 • นครนายก

ชื่อครูฟ้านะคะ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ ครูฟ้าจบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมา ตอนนี้สอนอยู่ประถมแห่งหนึ่ง สามารถสอนให้กับนักเรียนประถมก็ได้ มัธยมตอนต้นก็ได้ค่ะ นักเรียนคนไหนสนใจ เข้ามาคุยหรือสอบถามกันได้นะคะ หรือมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ที่นักเรียนทราบมาแล้วต้องการหาคำตอบ…

ครูนิภาพร นาราช

 • นครนายก

ครูแป้ง นิภาพร นาราช
อายุ 29 ปี ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา
รับสอนพิเศษ วิชาภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์
ติวก่อนสอบ ข้อสอบที่หลากหลาย สอนเทคนิค การจำ คิดวิเคราะห์ข้อสอบ
กับประสบการณ์การสอนจากโรงเรียน และการติวก่อนสอบกับทุกระดับชั้น

JANJIRA

 • นครนายก

มัธยมปลาย เรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ
มหาลัย กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
ประสบการณ์การสอน สอนมาประมาณ 2 ปีแล้วค่ะ
เด็กที่เคยสอนจะเป็นเด็ก โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ โรงเรียนประภามนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ แล้วตอนนี้ก็ยังสอนอยู่…

Natkamon Palangrit

 • นครนายก

นางสาว ณัฐกมล พลังฤทธิ์ (พี่เอีย)
ลักษณะนิสัย : ใจดี รักการสอน เฟรนลี่ ไม่ดุจ้า
ช่วงนี้รับสอนออนไลน์นะคะ
รับสอนที่บ้านด้วยค่ะ
รับสอนพิเศษวาดรูป รับสอนศิลปะ????????‍????????

นายอภิสิทธิ์ เจริญขำ (พี่อ๊อด)

 • 1 รีวิว
 • นครนายก

เรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-GPAX : 3.90
-Gat : 250
-Pat2 : 117
**มีเทคนิคที่จะช่วยให้น้องๆทำข้อสอบได้

Yachuravej

 • นครนายก

รับสอนพิเศษ ชีวะวิทยา
โดยทีมนิสิตคณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เตรียมสอบ กลางภาค ปลายภาค
เตรียมสอบ 9วิชาสามัญ

เบญจวรรณ พันธ์ศรี

 • นครนายก

วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา/ภาษาอังกฤษ
ประวัติการศึกษา : สาขามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) เอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประวัติการทำงาน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม) สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.1 ชีววิทยา ม.5…

นวลพรรณ นงค์เยาว์

 • นครนายก

- จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี
- ปัจจุบันทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องแลป
- ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติและใช้ภาษาอังกฤษในการสือสารทุกวัน
- มีประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, คณิต, ฟิสิกส์ และเคมี มาเป็นเวลา 5 ปี…

ธิดารัตน์ ศรีคง

  -ติวเพิ่มเกรดวิชาวิทยาศาสตร์ อังกฤษ
  น้อง ป.4 รร.สารสาสน์ราชพฤกษ์
  น้อง ป.6 รร.วัฒนาวิทยาลัย
  น้อง ป.6 รร.พระหฤทัย ดอนเมือง
  น้อง ปี 4 มธ. วิชา EL296

  ครูพี่น้ำ

   รับสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับปMIระถม
   ภาษาไทย ประถม
   สอนกันแบบพี่น้อง มีเอกสารการเรียนฟรี
   ทดลองเรียนก่อนได้
   กำลังศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   นีรนารา ปานเด

    -จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.46
    -มีเทคนิคในการสอนให้เข้าใจง่ายและไม่ยุ่งยาก
    -เป็นคนใจดี ใจเย็น ไม่อารมณ์ร้อน และเป็นคนตลก
    -รับสอนทั้งเด็กอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

    May

     สวัสดีค่ะ อยากสอนพิเศษน้องๆ ที่สนใจที่ความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้หรือยังไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์เรา ขอระดับชั้นป.1 ถึง ม.6 (ม.6 พี่พอจะแนะแนวให้ได้) พี่จบจากม.บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี พี่พร้อมพาเราเรียนรู้ไปด้วยกัน

     nattarika

     • 150 บาท/ชม
     • 1 รีวิว

      นางสาว ณัฐริกา รอดรักษา กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ถนัด วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ราคากันเอง เรียนง่าย สนุก และไม่เครียด เกร็งข้อสอบ ติวก่อนสอบ สอบเข้าม1 ม4 เราจะทำให้วิชาวิทยาศาสตร์ง่ายขึ้นมาทันทีค่ะ

      ปภัสพร สุทธิประสิทธิ์

       สวัสดีค่ะ 😊😊❤️❤️ ครูชื่อครูพี่อ๊อฟนะคะ ครูจบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คุณครูทำงานกับบริษัทต่างชาติมานาน ตอนนี้ครูทำตามเจตนารมณ์ คือ เป็นข้าของแผ่นดิน ครูรักการสอน คุณครูชอบถ่ายทอดความรู้ที่ครูมีให้คนรุ่นหลังค่ะ. ☺️☺️

       สถานที่ใกล้เคียง

       สระบุรี

       เรียนวิชาอื่นๆที่นครนายก

       คณิตศาสตร์