เรียนวิทยาศาสตร์ นครนายก ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

เบญจวรรณ พันธ์ศรี

สอนตัวต่อตัว

วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา/ภาษาอังกฤษ
ประวัติการศึกษา : สาขามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) เอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประวัติการทำงาน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม) สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.1 ชีววิทยา ม.5…

นุสรินทร์ พุกแก้ว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

นางสาวนุสรินทร์ พุกแก้ว จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เกรดเฉลี่ย3.01
เกรดวิชาคณิตศาสตร์มัธยมอยู่ในช่วง3.50-4.00
มีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

นายอภิสิทธิ์ เจริญขำ (พี่อ๊อด)

1 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

เรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-GPAX : 3.90
-Gat : 250
-Pat2 : 117
**มีเทคนิคที่จะช่วยให้น้องๆทำข้อสอบได้

นวลพรรณ นงค์เยาว์

สอนตัวต่อตัว

- จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี
- ปัจจุบันทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องแลป
- ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติและใช้ภาษาอังกฤษในการสือสารทุกวัน
- มีประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, คณิต, ฟิสิกส์ และเคมี มาเป็นเวลา 5 ปี…

JANJIRA

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

มัธยมปลาย เรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ
มหาลัย กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
ประสบการณ์การสอน สอนมาประมาณ 2 ปีแล้วค่ะ
เด็กที่เคยสอนจะเป็นเด็ก โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ โรงเรียนประภามนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ แล้วตอนนี้ก็ยังสอนอยู่…

ครูนิภาพร นาราช

สอนตัวต่อตัว

ครูแป้ง นิภาพร นาราช
อายุ 29 ปี ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา
รับสอนพิเศษ วิชาภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์
ติวก่อนสอบ ข้อสอบที่หลากหลาย สอนเทคนิค การจำ คิดวิเคราะห์ข้อสอบ
กับประสบการณ์การสอนจากโรงเรียน และการติวก่อนสอบกับทุกระดับชั้น

Natkamon Palangrit

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

นางสาว ณัฐกมล พลังฤทธิ์ (พี่เอีย)
ลักษณะนิสัย : ใจดี รักการสอน เฟรนลี่ ไม่ดุจ้า
ช่วงนี้รับสอนออนไลน์นะคะ
รับสอนที่บ้านด้วยค่ะ
รับสอนพิเศษวาดรูป รับสอนศิลปะ????????‍????????

สอนพิเศษประถม มัธยมทุกวิชา

นครนายก

รับสอนพิเศษ โดยนิสิตเภสัช มศว ปี 4
สอนทำการบ้าน เพิ่มคะแนน ติวสอบ mid/final
ชั้นประถม-มัธยมศึกษา
ทุกวิชา
ทั้งแบบออนไลน์ และ ตัวต่อตัวแถวมศว.องครักษ์,ฟิวเจอร์ฯ

ภคกร สิทธิศักดิ์

สอนออนไลน์ นครนายก

สวัสดีครับ พี่จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ ปัจจุบันทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์
วิชาที่ถนัดและสามารถให้ความรู้กับน้องๆได้คือ คณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมครับ
รูปแบบการสอนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของน้องๆ และเน้นความเข้าใจในเนื้อหา ไม่กดดัน ไม่เครียดครับ

Meenkmutt

200 บาท/ชม

สอนออนไลน์ นครนายก

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปัจจุบัน กำลังศึกษา : ระดับปริญญาโท สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์ ม.ต้น,เคมี ม.ปลาย
ระดับชั้นที่สอนได้: ม1-ม6
แนะนำตัวเอง : ประวัติการทำงาน

NUTTAWUT (Jame)

นครนายก

สวัสดีครับ ชื่อเจมส์ครับ อายุ 28 ปี
สนใจอยากช่วยน้องๆในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครับ ตัวผมเคยเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน สื่อสารไม่ได้เลย จนกระทั่ง ตัดสินใจไปเรียนภาษาเพิ่มเติม ที่เมลเบิร์น ออสเตรเลียครับ ที่นั้นเปลี่ยนความคิดผมในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้มีความกล้าพูดสื่อสารได้…

Yachuravej

นครนายก

รับสอนพิเศษ ชีวะวิทยา
โดยทีมนิสิตคณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เตรียมสอบ กลางภาค ปลายภาค
เตรียมสอบ 9วิชาสามัญ

ธนกฤต อ่อนศรี

สอนออนไลน์ นครนายก

ชื่อ อจ.ธนกฤต อ่อนศรี
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
ประสบการณ์สอน “คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์” ในระดับโรงเรียน และติวเตอร์ของสถาบันต่างๆ มากกว่า 4 ปี
**ปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ตำแหน่งอาจารย์พิเศษสาขาฟิสิกส์**

Kru.fah

นครนายก

ชื่อครูฟ้านะคะ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ ครูฟ้าจบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมา ตอนนี้สอนอยู่ประถมแห่งหนึ่ง สามารถสอนให้กับนักเรียนประถมก็ได้ มัธยมตอนต้นก็ได้ค่ะ นักเรียนคนไหนสนใจ เข้ามาคุยหรือสอบถามกันได้นะคะ หรือมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ที่นักเรียนทราบมาแล้วต้องการหาคำตอบ…

nattarika

150 บาท/ชม1 รีวิว

สอนออนไลน์

นางสาว ณัฐริกา รอดรักษา กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ถนัด วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ราคากันเอง เรียนง่าย สนุก และไม่เครียด เกร็งข้อสอบ ติวก่อนสอบ สอบเข้าม1 ม4 เราจะทำให้วิชาวิทยาศาสตร์ง่ายขึ้นมาทันทีค่ะ

นีรนารา ปานเด

-จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.46
-มีเทคนิคในการสอนให้เข้าใจง่ายและไม่ยุ่งยาก
-เป็นคนใจดี ใจเย็น ไม่อารมณ์ร้อน และเป็นคนตลก
-รับสอนทั้งเด็กอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ครูใบเตย

ครูใบเตยค่ะ ปาริชาติ แจ่มเจริญ
จบการศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกียรตินิยมอันดับ2
รับสอนภาษาไทย วิทย์ คณิตระดับอนุบาล1-ป.6
มีการทดสอบหลังเรียนกับครูสม่ำเสมอเพื่อประเมินความเข้าใจและพัฒนาการค่ะ

มิ้น

1 รีวิว

📝 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
✨ มีประสบการณ์สอนตัวต่อตัว ทั้งที่บ้านและออนไลน์ ✨
* คณิตศาสตร์ เข้า ม.1 รร.สาธิต
* แคลคูลัส 1-2 , ขั้นสูง
* การตีโจทย์ แก้โจทย์ปัญหา วิเคราะห์โจทย์

ครูพี่เคน

จบปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2
สอบติดคณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบติดเตรียมทหาร 3 เหล่าทัพ
สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศสาตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 , มต้น, ม 3. สอบเข้า ม.4
ม.ปลาย ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์

ครูพี่แจ่ม

1 รีวิว

สอนสบายๆ ได้ความรู้เน้นๆ
ต่อยอดความรู้จากทางโรงเรียนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
มีสถานที่รับสอนครับ
เน้น ติว ช่วง ม.1 - ม. 3
ติวเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

สถานที่ใกล้เคียง

สระบุรี

เรียนวิชาอื่นๆที่นครนายก

คณิตศาสตร์