สวัสดีครับพี่ชื่อ "พี่หยก" ครับ รับสอนพิเศษ เคมี และชีววิทยา
ปัจจุบันศึกษาต่อปริญญาโท สาขาชีวเคมี และชีวเคมีเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ (GPA 4.00)
• อันดับ 1 ของประเทศในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่6 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ
• ค่ายโอลิมปิกวิชาการวิชาเคมี และชีววิทยา โครงการ สอวน.
• สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ด้วยคะแนนสูงสุดของ จ.นครสวรรค์
• สอบติดคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (MDX) และโครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
• รองชนะเลิศของประเทศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้”
• 1 ใน 10 ของประเทศการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาโดยภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
• และได้รับรางวัล Best Atom

ประวัติการสอน
• อาจารย์พิเศษวิชาเคมีและชีววิทยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
• ติวเตรียมสอบโอลิมปิควิชาการ วิชาเคมี ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย
• ปัจจุบันสอนอยู่ที่กวดวิชาชีวเคมีครูหยก

ลำพูน เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว