เรียนชีววิทยา นครสวรรค์ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

พี่อีมมี่ (Eimmi)

  • 300 บาท/ชม
  • 2 รีวิว
  • นครสวรรค์

สอนวิชาชีววิทยาและเคมี ระดับมัธยมต้น-มัธยมปลาย มากกว่า 7 ปี
ติวสอบเพื่อทำเกรด และเข้ามหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศ และต่างประเทศ
-- ลองเข้ามาทักกก สอบถามกันได้เลยนะคะ
*** เรียนวิทย์ได้ความรู้ มาลองเรียนกับครูได้ความสนุกแน่นอนค่ะ ***…

ชีววิทยา พี่ณัฐ ณัฐวุฒิ จุฬาฯ สามัญ 80+

  • นครสวรรค์

-เคยติวชีววิทยา สำหรับเข้าค่ายสอวน. นักเรียนติด 4 คน
-เคยเป็นผู้ช่วยอาจารย์ (TA) ค่ายหลักสูตรภาษาอังกฤษ
- จิตอาสากิจกรรมแนะนำการศึกษาต่อของชมรมฟิสิกส์
-รางวัลนักเรียนดีเด่น พฤติกรรมเรียบร้อย ตลอดช่วงที่ศึกษา
-ได้รับการีวิวการสอนในระดับดีมาตลอด…

ครูนุ่น biosci_online <only>

  • 600 บาท/ชม
  • นครสวรรค์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากการเป็นนักเรียนทุนโครงการ สควค. (สาขาชีววิทยา) เกรดเฉลี่ย 3.98
ประสบการณ์สอน:
ติวนักเรียน ร.ร.สิงห์บุรี สอบโอลิมปิก ชีวะ ค่าย 1 สอวน. ติดตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน
ติวข้อสอบ IJSO ชีววิทยา ม.ต้น
สอนพิเศษชีววิทยา ม.ปลาย เป็นเวลา 11 ปี…

ครูฝ้าย (ลลิตพรรณ กุลเจริญ)

  • 6 รีวิว
  • นครสวรรค์

พี่มีการให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเสมือนสอบจริง ทั้งข้อสอบวิทย์(เคมี ชีวะ) o-net ข้อสอบโควตา 9 วิชาสามัญ และ ข้อสอบโอลิมปิก ชีววิทยา นอกจากนั้นสำหรับชั้นประถมศึกษา มีหลักสูตรติวเพื่อสอบเข้าม.1 ห้อง gifted คณิต วิทย์ และเตรียมวิศวะ (สำหรับรร.ปรินส์)…

พิมลพรรณ เพ็งสุริยา

  • นครสวรรค์

- วิทยาศาตร์ (ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี, พันธุศาสตร์เบื้องต้น, พันธุวิศวกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์)
- เทคนิคการทำการทดลองเบื้องต้น…