การศึกษา
ปริญญาตรี : คณะศึกษาศาสตร์ คู่ขนานคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) เกีรยตินิยมอันดับ 2 (ปริญญาทั้ง 2 ใบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท : นักเรียนทุนโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์การสอน
- สอนพิเศษชีววิทยา ระดับ ม.4
- ฝึกสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชั้น ม.6
- ติวข้อสอบวิทยาศาสตร์
- สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.1-ม.3

จตุจักร ดินแดง บางกะปิ พญาไท ราชเทวี ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว