เราจะช่วยคุณหาครูสอนเศรษฐศาสตร์

ครูสอนเศรษฐศาสตร์ที่ดินแดง

รับสอนวิชา Economics ทุกระดับชั้น อาทิ
- IGCSE วิชา Economics
- A-level วิชา Economics
- AP Economic (USA)
- Microeconomics/Macroeconomics/Econometrics และอื่นๆ

มหาวิทยาลัยที่เคยสอน
🎓 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🎓 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🎓 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🎓 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
🎓 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
🎓 มหาวิทยาลัยมหิดล
🎓 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🎓 มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ LSE/Durham/U. of Surrey/U. of Essex/De Montfort U. /U. of Westminster/U. of Southern California/U. of Washington/U. of Colombia
🎓 และสถาบันอื่นๆ เช่น Shrewsbury International School (Bangkok) Bangkok Patana


จบป.ตรี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
จบป.โท Entrepreneurship ม.รังสิต

รับสอนเศรษฐศาสตร์ (เน้นภาคอินเตอร์)
#Economics 😊 #microeconomics #macroeconomics
รับสอนคณิตศาสตร์ สำหรับธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
#Mathematics 😊
รับสอนเศรษฐมิติ #Econometrics 😊

เข้าใจง่าย ประยุกต์ได้ ไม่ท่องจำ
แล้วจะรักเศรษฐศาสตร์ 😊💚

ประสบการณ์สอน 3 ปีค่ะ
มีประสบการณ์สอนทั้งนักเรียน ม.ปลาย IB, ระดับป.ตรี, ระดับป.โท
ทั้งนักเรียนในไทย และต่างประเทศ
*** รับสอนทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และ Online จ้า ****

โบนัส


สวัสดีครับ

ผมชื่อมู่ครับ

กำลังเรียนปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ (International Macroeconomics) มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่นครับ ซึ่งที่นี่ผมเป็นผู้ช่วยสอนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูงครับ

ผมรับสอน
.
1. เศรษฐศาสตร์:
- Macroeconomics (Basic, Intermediate, Advance) - Microeconomics (Basic)
- Finance and Risk Management
- Math and Statistics (Calculus, Matrix algebra)
- Econometrics (Basic, Time series, Panel analysis)
- อื่นๆ (ส่งเนื้อหาให้ดูก่อนได้นะครับ)
.
2. Programming: R, Matlab, Eviews
____________

เนื่องจากผมอยู่ญี่ปุ่น ผมจึงสอนทาง Skype FaceTime หรือ Line Video Call


สวัสดีค่ะ
ชื่อ วิภา โพธิ์ศรี ชื่อเล่น ตุ๊กตา หรือ พี่ตุ๊ก ติวเตอร์ค่ะ
สอนภาษาอังกฤษสำหรับทั้งวัยเรียน และ วัยทำงาน
ผู้เรียนสามารถออกแบบได้ว่าต้องการเน้นไปทางด้าน การสนทนา การอ่าน การเขียน หรือ การปูพื้นหลักไวยากรณ์ใหม่ทั้งหมด หรือ เลือกเรียนกับครูเจ้าของภาษา เราก็มีบริการค่ะ

นอกจากคอร์สภาษาอังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี
พี่ตุ๊กเองก็มีคอร์สติวสอบ ติวเพิ่มเกรดสำหรับวิชาสามัญ
วิทย์/คณิต/ฟิสิกส์/เคมี/ชีวะ/ และ อื่นๆด้วยค่ะ
รวมถึง GAT/ONET/TOEIC/TOEFL/CU-TEP/TU-GET/GED/ และ ติวสอบชิงทุนเรียนต่างประเทศ + สอบสัมภาษณ์ พี่ตุ๊ก ติวเตอร์ก็มีบริการค่ะ
ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียน วัน และ เวลาที่ต้องการเรียนได้เอง


สวัสดีจ้า พี่ชื่อพี่เจมส์นะ
ตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ที่นิด้า
ปริญญาตรีเรียนเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ที่เกษตร

ถ้าหากมีข้อสงสัยไม่ว่าระหว่างเรียนหรือการบ้านก็สอบถามพี่ตลอด
การบ้านมีไว้ฝึกฝนให้ชำนาญขึ้น ^^


สวัสดีครับ ผมชื่อก็อต ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสบการณ์สอน เคยสอนกลุ่มและเดี่ยว นักเรียน โรงเรียนประถม-มัธยม สาธิตสวนสุนันทา การสอนของผมเน้นการที่นักเรียนต้องเข้าใจในเนื้อหาอย่างแจ่มแจ้ง และในบางเนื้อหามีทริคที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถจำได้แม่นยำ และมีการทำข้อสอบเพื่อวัดผลการเรียนของนักเรียนอีกด้วย


จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันรับราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย


Education:
- Master of Business Administrator (Major) Management (MBA) of MUT
- B.Ind.Tech (Electrical Engineering (Major) Computer Engineering of MUT

Hobby :
- Photographer

Teaching Subjects: ( สามารถ สอน OnLine ได้)
- Acc , Econ , Operation Mgmt, Business Research, MIS (เทคโนโลยีสารเทศ)
- พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, Word , Excel, Power Point , การใช้งานอินเตอร์เน็ต
- Basic Computer and Network
- Internet of Things (IOT) / Arduino IDE / ThingSpeak / Blynk / NETPIE / Line Notify***
- Basic Programming* in HTML / CSS / C, C++ / PYTHON / JAVA / PHP / Algorithm and Data Structures
- Business


สวัสดีค่ะ จอยนะค่า 😊

จบจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เกียรตินิยมอันดับ 1


มีประสบการณ์การสอน 3 ปี สอนประจำอยู่ที่สถาบัน IEPI


ประวัติกวดวิชาหมูน้อย
• ก่อตั้งโดย ดร.อุดมศักดิ์ สุวรรณศรัญยู และ อ.วิมลนันทร์ บุญชยาอนันต์
• ดำเนินการในรูปแบบบริษัทในนาม บริษัท รักหมูน้อย จำกัด
• เปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี
• ให้บริการกวดวิชาโดยมีนักเรียนเข้ามาใช้บริการจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,500 คน จาก หลากหลาย รร. (ข้อมูล 2/2559)
• ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2560 ได้รับผลประเมินระดับ ดีมาก ครั้งที่ 2
• ให้บริการสอนเสริมและติวเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆแก่ โรงเรียน และ หน่วยงานชั้นนำต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนมากกว่า 100 แห่ง ทั่ว 8 จังหวัดในเขต กทม. และ


-จบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อายุ23ปี
-ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์มากกว่า 5 ปี
-พี่เคยไม่ชอบภาษาอังกฤษและเคยไม่เข้าใจภาษามาก่อน และส่วนตัวไม่ชอบการที่ต้องท่องจำเยอะๆ
ทำให้เข้าใจนักเรียนเป็นอย่างดี จริงจังในการสอนแต่ก็ไม่กดดันนักเรียน เพราะเชื่อว่าอารมณ์ที่ดีจะทำให้เรียนรู้ได้ดีกว่า
-ติดตามผลตลอด แม้จบคอร์สผู้เรียนก็สามารถปรึกษาได้


การศึกษา
ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการศึกษา
เกรดเฉลี่ยม.ต้น3.99 ม.ปลาย3.93
เกรดเฉลี่ยคณิต4.00 5เทอม
ตัวแทนสอบคณิตเพชรยอดมงกุฏ
เหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับจังหวัด
เข้าค่ายสอวน.ชีวะ
รางวัลชมเชยการแข่งขันสารานุกรม ระดับประเทศ
และตัวแทนโรงเรียนแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย
และอื่นๆ
ประสบการณ์สอน
1.สอนคณิตม.ต้นม.ปลาย
2.สอนชีวะม.ปลาย
3.สอนภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมต้น-ปลาย


สวัสดีครับ ชื่ออั๋นครับ เรียนอยู่ปี4 คณะเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันเกรดเฉลี่ย3.2++


สอนทางบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยค่ะ รวมทั้ง Financial Accounting and Economicสวัสดีครับ ชื่ออาร์ทตี้
จบรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาฯ
คะแนนโทอิค 985/990
สอนอังกฤษ สังคม ไทย สอนสนุกเป็นกันเอง
สอนไม่ดีไม่คิดเงินครับ 555


เคยเป็นติวเตอร์สอนพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัย 3 ปี


เกียรตินิยมอันดับ 1
เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

มัธยมห้องGATE
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


การศึกษา
-ปริญญาโท คณะ เศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร์อุตรสาหกรรม
-ปริญญาตรี คณะ เศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาเอก การเงินการธนาคาร
-มัธยม วิทย์ - คณิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
-บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย, ตำแหน่งล่าสุด: วิทยากรบรรยายให้กับฝ่ายขายทั่วประเทศและวิเคราะห์พัฒนาคุณภาพบุคคลากรและคุณภาพของสาขา
-มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ตำแหน่งล่าสุด: อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ อาจารย์สอนวิชา การเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถิติธุรกิจ
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจ SME ขนาดกลาง
-Gcap Co.,Ltd., กรุงเทพมหานคร Marketing

งานอดิเรก
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
-ครูสอนพิเศษ คณิต -

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster