เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ชัยภูมิ

วิษณุ สุทธิวรรณ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิษณุ สุทธิวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) , รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในหลักสูตา การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) และ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (แนนนะแนวและการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

อาชีพปัจจุบัน ลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดชัยภูมิ 5 ปี

รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.3 (ปรับพื้นฐาน, NT, O-NET, สอบเข้า ม.1 และ ม.4,)
+ปูพื้นฐาน เพิ่มความเข้าใจ
+ตรงตามหลักสูตร
+ติวสอบ ฝึกทำโจทย์ เพิ่มเกรด

พื้นที่ในเมืองชัยภูมิ ม.ราชภัฏชัยภูมิ และอำเภอใกล้เคียง
ตัวต่อตัว , เป็นกลุ่ม 3-5 คน , นัดสถานที่ได้ครับ

เป็นกันเอง

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018