เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ชัยภูมิ

ติ๊ดตี่

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

ฟิสิกส์ ม.4-6,PAT2 ฟิสิกส์,o-net ฟิสิกส์


สีหราช บุษย์ศรี (ครูโซ่)

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ครูสอนวิชาฟิสิกส์
สอนวิชาคณิตศาสตร์


วิษณุ สุทธิวรรณ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิษณุ สุทธิวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ,
รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) และ
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (แนนนะแนวและการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา) กำลังศึกษา

อาชีพปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัย

รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.3 (ปรับพื้นฐาน, NT, O-NET, สอบเข้า ม.1 และ ม.4,)
+ปูพื้นฐาน เพิ่มความเข้าใจ
+ตรงตามหลักสูตร
+ติวสอบ ฝึกทำโจทย์ เพิ่มเกรด

พื้นที่ รังสิต ปทุมธานี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอำเภอใกล้เคียง
ตัวต่อตัว , เป็นกลุ่ม 3-5 คน , นัดสถานที่ได้ครับ

เป็นกันเอง คุยสนุก ...


Sukanya Najui

ชื่อ สุกัญญา นาจุ้ย
สอนในรายวิชา เคมี และวิทยาศาสตร์ค่ะ


ณัตพล พลธรรม

สวัสดีครับ ชื่อ เบล นะครับ เป็นนีกเรียนทุน สควค. ปริญญาโททางการศึกษา ครับ
รับสอนภาษาอังกฤษ ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ครับ
รับสอนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ครับ
เรียนแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มก็ได้ครับ


พิจิตรา สิงห์โนนเชือก

ผู้สอนใช้วิธีการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปัจจุบัน ประสบการณ์ในการสอน 10 ปี เน้นสอนให้เด็กเข้าใจแบบไม่ต้องคิดซ้ำซ้อน สนุกคิด สนุกเรียน


วธัญญู สุตาต๊ะ

ครูวธัญญู สุตาต๊ะ
ปัจจุบันเป็นครู สังกัด สพม.30 (อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ)

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครูโต้ง

จบวิทยาศาสตร์ทั่วไป...ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


อาทิตย์

การเรียนรู้ต้องสนุก

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737