เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ชัยภูมิ

สีหราช บุษย์ศรี (ครูโซ่)

ออนไลน์: วันนี้

ครูสอนวิชาฟิสิกส์
สอนวิชาคณิตศาสตร์


วิษณุ สุทธิวรรณ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิษณุ สุทธิวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ,
รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) และ
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (แนนนะแนวและการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา) กำลังศึกษา

อาชีพปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัย

รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.3 (ปรับพื้นฐาน, NT, O-NET, สอบเข้า ม.1 และ ม.4,)
+ปูพื้นฐาน เพิ่มความเข้าใจ
+ตรงตามหลักสูตร
+ติวสอบ ฝึกทำโจทย์ เพิ่มเกรด

พื้นที่ รังสิต ปทุมธานี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอำเภอใกล้เคียง
ตัวต่อตัว , เป็นกลุ่ม 3-5 คน , นัดสถานที่ได้ครับ

เป็นกันเอง คุยสนุก ...

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม