เรียนคณิตศาสตร์ ชัยภูมิ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Kanphichcha prasannet

  • ชัยภูมิ

มีประสบการณ์การสอนออนไลน์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Math classroom for you

  • ชัยภูมิ

📌📌รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-ม.6
-เลือกเรียนแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มได้
-เรียนแบบออนไลน์
-นัดวันเวลาได้
✅️มีเอกสารประกอบการเรียนให้

ติวเตอร์พี่พลอยพัน

  • ชัยภูมิ

สวัสดีค่ะ เราชื่อพลอยพัน รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์
ประวัติการศึกษา
-เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์แบะการบัญชี
-ตอนมัธยมปลายสอบติดได้รับทุนและได้เข้าศึกษาในโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม…

Jojojane math

  • ชัยภูมิ

รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ป.1-ม.6
จบจาก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ลาดกระบัง
อัพสกิลคณิตศาสตร์ เพิ่มเกรด สอบเข้า เรียนต่อ
ทั้งออนไลน์และตัวต่อตัว
ราคาชั่วโมงละ 120 บาท

สุภาภรณ์​

  • ชัยภูมิ

เป็นครูผู้สอนในระดับประถมมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ระดับประถม แก้ปัญหาเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้อ่านออกเขียนได้ ติวเสริมเพื่อการสอบเข้าหรือสอบแข่งขันต่างๆ

ติวเตอร์ พี่ต้น

  • สอนตัวต่อตัว

นักศึกษาปริญญาโทฟิสิกส์ ที่สอนได้ทั้งคณิต วิทย์ และภาษาอังกฤษให้เข้าใจอย่างถึงแก่น โดยเชื่อว่าต้องเข้าใจก่อนเข้าโจทย์ มีประสบการณ์และยังคงพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องในการสอนทั้งเพื่อสอบเข้าและเพิ่มเกรดทุกระดับชั้นมามากกว่า 7 ปี

วรินทร

  • 200 บาท/ชม
  • ชัยภูมิ

สวัสดีค่ะ ครูชื่อครูวรินทรค่ะ หรือครูปรางค์ จบวิศวกรรมโลหการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมีความสนใจในด้านภาษาเป็นพิเศษ สามารถสอนได้ทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ค่ะ
หากนักเรียนอยู่ไกลจากที่ครูอยู่สามารถสอนออนไลน์ได้นะคะ ซึ่งก็ใกล้ชิดกันเหมือนกัน น้องๆ จะได้รับความรู้เทียบเท่าสอนตัวต่อตัวเลยค่ะ

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่ชัยภูมิ

วิทยาศาสตร์