เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทยที่นครพนม

Passakhon Ponrat

สามารถสอนภาษาไทยสำหรับผู้เริ่มเรียนได้ครับ ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 5 ปี ปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคอีสานครับ
ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นริศรา

สวัสดีค่ะดิฉันเป็นข้าราชการครูมีความสนใจที่จะสอนพิเศษให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ฝึกให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดิฉันมีความตั้งใจจริงทีาจะสอนเด็กเพื่อหารายได้ให้ตัวเองและเป็นการช่วยเสริมสร้างให้เด็กได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะ


นางสาวกรรณิกา มาตราช

สอนภาษาไทย ม.ต้นคะ ผลโอเน็ตวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ 4 ปีซ้อน ต้องการมีรายได้เสริมคะ


นางสาวอังสนา สุพร

ชื่อนางสาวอังสนา สุพร


ศุภกร โทรัตน์

มีวิดิโอ

ผมอาจารย์ศุภกร โทรัตน์ จบจากมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ด้านการตัดต่อวีดีโอครับ


สุชาดา ญาณจินดา

สอนอ่านเขียนภาษาไทยเน้นทักษะทางภาษา การคิดวิเคราะห์ประโยค ทักษะการทำข้อสอบ การเขียนเรื่องจากภาพ เขียนย่อความ เขียนเรียงความ


อริชา อินทร์เกษา

กำลังศึกษาครุศาสตรสาขาวิทยาศาสตร์
รับสอนพิเศษค่ะ.


สุชาดา เพ็ญธรรมกุล

ภาษาไทย เป็นหัวใจของทุกวิชา

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737