นางสาวนิศาชล ดวงอิน ชื่อเล่นอุ้ย กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เคยฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนราชวินิตประถม และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เคยมีประสบการสอนพิเศษเด็กประถม ป.1 ป.2 และป.3 เคยสอนภาษาไทย ม.1 ฝึกประสบการณ์สอนในโรงเรียน ได้สอนภาษาไทย ม.2 มีสื่อการสอนที่หลากหลาย เอกสารประกอบการเรียน มีข้อสอบให้ฝึกทำค่ะ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด แล้วเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง

สอนออนไลน์ ดุสิต ตลิ่งชัน นครชัยศรี บางบอน บางพลัด บางแค พุทธมณฑล ศาลายา สมุทรสาคร สามพราน หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว