เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทยที่ดุสิต

นางสาวเกษสุรินทร จักรคำ

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีค่ะชื่อครูเกษค่ะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาไทย จบปริญญาโทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการสอน ปัจจุบันรับราชการครูสอนระดับมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา อีกทั้งยังเคยมีประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์ 5 ปี สามารถสอนเด็กพิเศษได้ โดยมีประสบการณ์ในการสอนเด็กพิเศษกว่า 6 ปี
นอกจากนั้นยังสอนกลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องการเรียนภาษาไทยได้ ซึ่งเน้นเรื่องการอ่านเขียน ที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย


ปภัสสร ศฤงคารจินดา (มิ้น)

จบการศึกษาปริญญาตรีศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
"สอนเป็นกันเอง สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ" ลองคุยกันก่อนได้นะคะ
สถานศึกษา: ศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์
ครูสอนพิเศษตามสถาบัน ตอนนี้ทำงานเป็นครูที่โรงเรียนนานาชาติ เน้นสอนเด็กระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา รับสอนภาษาไทย ติวการบ้าน สอบเข้าค่ะ


Walen

สวัสดีจ้า ชื่อวาเลนนะคะ รับสอน GAT เชื่อมโยง คณิต ม.1-3 ค่ะ 😊


กฤษฎารัตน์ หาญทะเล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กฤษฎารัตน์ หาญทะเล

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

น.ส.กฤษฎารัตน์ หาญทะเล
ชื่อเล่น ป๊อบ
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ทิพรักษ์ พันธ์ดง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทิพรักษ์ พันธ์ดง

ชื่อ นางสาวทิพรักษ์ พันธ์ดง
ชื่อเล่น รถเมล์
อาชีพ : ครู
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเทพประทานพร จ.นนทบุรี


วีราวรรณ โฆษิตสุคต

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วีราวรรณ โฆษิตสุคต

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

จบปริญญาโทม.ศิลปากร.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย..ปัจจุบันสอนที่โยธินบูรณะ.กทม.รับสอนgatด้วย


น.ส.พรนภา เจริญชนม์

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ชื่อ น.ส.พรนภา เจริญชนม์ ชื่อเล่น กี้
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


นางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์อุดม

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ภาษาไทย:เน้นการสอนหลักภาษาต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนในระดับนั้น และง่ายต่อการนำไปใช้ต่อยอดระดับชั้นที่สูงขึ้น เน้นความเข้าใจมากกว่าจดจำ
คณิตศาสตร์:เน้นการสอนconceptและmisconceptionแต่ละบทเพื่อให้น้องเข้าใจเนื้อหาแต่ละบทอย่างถูกต้อง รวมถึงสอนสิ่งที่เปนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน(misconception)ด้วย เพื่อเคลียร์ความความใจผิดในบางเรื่อง เพราะเมื่อเราเข้าใจconceptแต่ละเรื่องแล้วการนำไปต่อยอดในเรื่องต่อไปหรือเรื่องที่สูงขึ้นก็เป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น น้องจะได้เรียนด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงจดจำอย่างเดียว


นางสาวศิรอักษร วรรณประทิน

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

รับสอนการบ้าน สอนพิเศษ สอนภาษาไทย สอนภาษาอังกฤษ สอนสังคม


รักชนก เสมามอญ

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ ปัจจุบันดิฉันกำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 มีประสบการณ์ทางด้านการสอนพิเศษในรายวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่เพิ่งเริ่มอ่าน-เขียน จนถึงชั้นมัธยมศึกษา ดิฉันเคยมีประสบการณ์สอนเด็กต่างชาติที่มีพื้นฐานในการสนทนาเป็นภาษาไทย แต่อ่านไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถอ่านประสมคำได้ค่ะ


แพรวไพลิน รางสาตร์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ชั้นปีที่3 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ธมลวรรณ จันทร์สุนทร

สวัสดีค่ะ สอนพิเศษวิชาภาษาไทย สำหรับเด็กๆที่ต้องการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาไทยให้กับตัวเอง รวมไปถึงกรเพิ่มคะแนนสอบ สอนไม่เครียดคุยกันเหมือนพี่น้อง เด็กไม่กดดัน ทำให้เปิดรับความรู้ใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ


Kanchana 2 MB 11

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กานต์ชนา คำภะวา

วิชาที่สอน Thai
ไทย : หลักภาษาไทย ภาษาศาสร์ ภาษาเพื่อการสือสาร ฯลฯ สอนปฐมวัย- ม.6
จบการศึกษา ตรี : เอกไทยโทอังกฤษ ครุศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมกุฏฯ กทม. และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โท : จิตรวิทยา มหาวิทยาลัยมกุฏฯ กทม.
เวลาสอน เสาร์ - อาทิตย์ ทั้งวัน,จ - ศ ตั้งแต่ 17.00น. - 21.00 น.
ครูทหารครูกานต์ รักภาษาไทย ภาษาสูญชาติตระกูลสูญด้วยกัน ภาษานั้นสัญลักษณ์ของไทย😀😀😀😀


Supaporn Nawachadsakul

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุภาภรณ์ นวชาตสกุล

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

กำลังเรียนอยู่ปี 4 ในคณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
สอนพิเศษประจำอยู่ที่ สถาบัน Top One
ช่วงนี้ปิดเทอม มีเวลาว่างมากขึ้นจึงอยากรับสอนเพิ่มเติมค่ะ
มีประสบการณ์สอน 3 ปี สอนนักเรียนมามากกว่า 30 คน


Tanyawan Moongrukchon

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธันยวรรณ มุ่งรักษ์ชน

มีประสบการณ์สอน สอนให้เข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้อง


ชวนพิศ คล้ายวรรณ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ชวนพิศ คล้ายวรรณ

สวัสดีค่ะยินดีสอนพิเศษภาษาไทยค่ะ
- ฟัง พูด อ่าน เขียน
- การบ้าน


ศิเบญญา พุฒศิรอาภากร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศิเบญญา พุฒศิรอาภากร

ศิเบญญา พุฒศิรอาภากร รับสอนวิชาภาษาไทยให้คนต่างชาติที่สนใจเรียนในช่วงเวลาที่ศิเบญญาสะดวก


Kru Big Voice

สอนร้องเพลงในหลักสูตร "เพิ่มพลังเสียง"


กุลธิดา ผาคุณ

- กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-เคยสอน ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทธรราชวิทยาลัย
-ฝึกประสบการณ์สอน ที่โรงเรียนกันตะบุตร ระดับ ประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาต้น


ทิพย์พเนตร

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

เรียนภาษาจีนกับคุณครูใจดีจบจากมหาวิลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์เอกการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศมีประสบการณ์การการสอนมาแล้ว1ปี

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018