📔📒📚 รับสอนพิเศษ 📕📗📘📙

✒️ ประถมศึกษา 👉 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย กุรอานและตัจญ์วีด
✒️ มัธยมต้น 👉 คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ กุรอานและตัจญ์วีด

🎓🎓 จบคณิตศาสตร์ประยุกต์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 👩‍🎓👩‍🎓

📌 สอนตามบ้านหรือนัดสอนTK park
📌 ประถมศึกษาชั่วโมงละ 100.-
📌 มัธยมศึกษาชั่วโมงละ 150.-
📌 มาเป็นกลุ่มลดเพิ่ม ‼️

สอนออนไลน์ ยะลา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว