ครูต่าย ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

สอนภาษาไทย ออนไลน์ ออนไซต์
ระดับ อนุบาล - ม.6
สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้
ปูพื้นฐาน เตรียมตัวสอบ
เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

"ภาษาไทย เป็นหัวใจของทุกวิชา"

ราคาค่าเรียน

ภาษาไทย250 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ นครพนม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว