เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษที่เมืองปทุมธานี

ครูพี่แอปเปิ้ล

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ ชื่อปาริชาต รอดประเสริฐ นะคะ ชื่อเล่น แอปเปิ้ลค่ะ ขณะนี้ทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการนานาชาติ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ และกำลังศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร MBA ยินดีตอนรับทุกคนค่ะ ><


May

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นันท์นภัส ศิลาฤทธิพันธ์

สอนเข้าใจง่ายเป็นกันเอง ใจดีไม่ดุ เน้นให้ในด้านที่นักเรียนต้องการ
มีประสบการณ์ทางด้านการสอน
ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต


นันทวัน ธนาเจริญสกุล (เฟิร์น)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นันทวัน ธนาเจริญสกุล

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ ชื่อเฟิร์นนะคะ ปัจจุบันกำลังจะ21ปีค่ะ
กำลังศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่3
ก่อนหน้าจะมาเรียนที่ม.รังสิต เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมา1ปีค่ะ


Peach

ศึกษาจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสาขาวิชาภาษาไทย และวิชาโทภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์การสอน และอัธยาศีลดี
สามารถสอนนอกสถานที่ได้


ธัญชนก ติกาพันธ์

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

สนุก ไม่เบื่อ ไม่หน่าย ได้ความรู้ คุ้มค่า


สินกาญจน์ สังข์สกฤษฎ์

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สอนเข้าใจง่าย เป็นกันเองใจดี สอนโดยใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้น่าสนใจ


Jida palm

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จิตรลดา จุดโต

รับสอนภาษาอังกฤษ ปรับพื้นฐาน เตรียมสอบ สนทนาในชีวิตประจำวัน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยดูจุดอ่อนของผู้เรียนและค่อยๆพัฒนาทักษะนั้นๆ ให้ดีขึ้น

ผู้สอนจบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สอนไม่มีห้องเรียนเป็นหลัก สามารถสอนตามสถานที่สาธารณะและสามารถเดินทางได้ในระยะ 5-10 กิโลเมตร


Kru.Tangmo

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สรนันท์ เอกรัตน์

ครูแตงโมรับสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน เด็กประถม-มัธยมก็รับคะ
ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ จนสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างถี่ถ้วน
ครูใจดี คุยสนุก ไม่เครียดแน่นอนค่า


พิชญา จำนงค์ชอบ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พิชญา จำนงค์ชอบ

สวัสดีค่ะ ติวเตอร์ชื่อติวเตอร์ใบหม่อนนะคะ ยินดีมากๆที่จะได้สอนนักเรียนทุกคนค่ะ

🔆สิ่งที่จะเน้นเป็นพิเศษคือ Speaking หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันว่า Conversation และเราจะฝึกการออกเสียงค่ะ เราจะเน้นให้นักเรียนที่มาเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น ไป ทำงาน, เรียน หรือเที่ยวเล่นที่ต่างประเทศ นอกจากนั้นเราจะเน้น Vocabulary และ Grammar ด้วยคะ
🔆เทคการจำศัพท์!!! --> เราจะมีกิจกรรมก่อนการเรียนการสอนซึ่งเราเรียกกิจกรรมนั้นว่า Warm Up Activity เพื่อกระตุ้นสมองของนักเรียนให้พร้อม ก่อนที่จะเข้าบทเรียนค่ะ
🔆ผู้ปกครองหรือนักเรียนทุกคนสามารถบอกหรือปรึกษาติวเตอร์ได้ว่าอยากเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษให้ตัวของนักเรียนค่ะ


lemon

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กาญจนา หวังศักราทิตย์

กำลังศึกษาที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร
Electronics and Communication Engineering (EC)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร


Kru Am

สอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนทั้งเอกชนและรัฐบาลขนาดใหญ่


Namwan

สวัสดีค่ะ T. Namwan ค่ะ จบ เอกภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสองค่ะ

ประสบการณ์สอนมากกว่า 3 ปีค่ะ ตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงม.ปลายค่ะ


Paii Supeeraya Choeiwchan

สวัสดีค่ะ ชื่อ ปลาย สุภีรยา เชึ่ยวชาญ นะคะ
ตอนนี้กำลังเรียนอยู่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Papichaya

ชื่อ นส.ปพิชญา สุคันโท
ชื่อเล่น พีช
อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประสบการณ์สอน สอนภาษาอังกฤษในระดับ อนุบาล-มัธยมปลาย


Sara

มีความฝันและความตั้งใจที่จะสอนเด็กๆให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่เก่งขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก ไม่ใช่เป็นคุณครูโดยอาชีพ ทำงานปนะจำเป็นผู้บริหารค่ะ แต่อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การสอนอาจไม่ใช่แนวเข้มข้น แต่เน้นความเข้าใจให้เด็กๆ ไม่ได้เป็นการท่องจำ หรือเรียนแบบกดดันอย่างเอาเป็นเอาตาย เพราะเมื่อเด็กไม่สนุกแล้ว จะไม่อยากเรียน


ชานนท์ ภาคกินนร

ชื่อเล่น ก๊อต
อายุ 20 ปี
ขณะนี้กำลังอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา
นิสัย ใจดี เข้าใจเด็ก ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส
สำหรับเด็กอายุ ไม่เกิน12ปี สามารถติวหรือสอนการบ้านวิชาอื่นให้ได้ครับ


ณิชฌานันท์ บุตรบุราณ

เป็น tutor ภาษาอังกฤษ มากกว่า 4 ปี


นส.สุนิษา บุญธรรม

จยเอกอังกฤษสอนไดเอนุยาลถึงมัธยม


พิชญา จำนงค์ชอบ

สวัสดีค่ะ :)) ติวเตอร์ชื่อใบหม่อนนะค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษค่ะ (ประถม-มัธยมต้น)
•Grammar
•Conversation
•Listening
•Reading
•เรียนเพิ่มเกรด
*จะเลือกแค่Part ที่อยากเน้นเป็นพิเศษหรือทั้งหมดเลยก็ได้นะค่ะ*

#ครั้งแรกของการสอน ติวเตอร์จะมีแบบทดสอบให้น้องๆทำเพื่อวัดระดับ และหลังจากนั้นเราจะเริ่มการเรียนการสอนกันค่ะ

More about tutor:
- เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอมเริกา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
- ตัวแทนเขตในการแข่งขันการพูดด้นสนสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech)
-ผ่านการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (Debate)
-เป็นคนอารมณ์ดี ตลก ใจดีนะค่ะ :))


เมย์

ดิฉันเรียนจบปริญญาโทที่ออสเตเลียค่ะ สามารถสอนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น การพูด ไวยกรณ์ คำศัพท์ต่างๆ และ การบ้าน สะดวกไปสอนที่บ้าน แถว ปทุมธานี นนทบุรี

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017