เรียนภาษาอังกฤษ ดอนเมือง ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

ต้องการเรียนกับครูสัญชาติใด?

เพศของผู้สอน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

P’ ดิว ติวเตอร์รัสเซีย

 • ดอนเมือง

-รับสอนแกรมม่าภาษารัสเซียเบื้องต้น-ขั้นสูง หลักสูตรรวดเร็วเข้าใจ concept หลักแกรมม่าพื้นฐานและแกรมม่าภาษาทางการได้
-รับสอน การฟัง พูด อ่าน เขียน และพื้นฐาน phonetics ภาษารัสเซีย
-รับติวสอบตรงเข้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งเอกภาษารัสเซีย และสาขาวิชารัสเซียศึกษา
รับสอนที่บ้าน หรือ…

Mamy Mahayothee

 • 1 รีวิว
 • ดอนเมือง

ทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วค่ะ ทีเชอร์อยู่และเดินทางไปทั้งยุโรปและเอเชียมาเป็นเวลา15ปีแล้วค่ะ ทีเชอร์สอนนักเรียนได้ทุกระดับค่ะทั้งในด้านการฝึกพูด ฟัง อ่าน เขียน เตรียมสอบและแกรมม่าค่ะ
ปกติทีเชอร์จะสอนออนไลน์อยู่แล้วค่ะ สอนที่โรงเรียนสอนภาษาเช่น รร อีซีซี รร ฟันอิงลิช…

Pirada T

 • ดอนเมือง

ปริญญาโท University of Warwick ประเทศอังกฤษ (ทุนรัฐบาล)
มีประสบการณ์สอนมหาวิยาลัย
สอนพิเศษมานานกว่า 7 ปี
- สามารถสอนการฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อการสอบเช่น IELTS TOEIC IGCSE หรือเพื่อพัฒนาตนเองในการทำงาน เช่น business writing ได้
- สามารถปรับการสอนให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนได้ค่ะ…

ครูเฟิร์น

 • 350 บาท/ชม
 • 1 รีวิว
 • ดอนเมือง

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ
ติวเดี่ยวและติวกลุ่มย่อยโดยคุณครูที่จบเอกสาขาภาษาอังกฤษโดยตรง
ติวทุกระดับชั้นตั้งแต่ขึ้นปูพื้นฐานไปจนถึง Advance
ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป  (วัยทำงาน) พัฒนาทักษะให้เหมาะกับการทำงานแต่ละประเภท…

ครูไก่

 • ดอนเมือง

รับสอนภาษาอังกฤษ สนทนา ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน
ประถม - เนื้อหาตามห้องเรียน สอนเน้นเพิ่มความเข้าใจ วิธีการสอน ฝึกเขียน ฝึกอ่าน ทำแบบฝึกหัด-การบ้าน
มัธยม - เนื้อหาตามห้องเรียน และฝึกทำแบบทดสอบเพื่อเตรียมพร้อมกับการสอบแข่งขัน วิธีการสอน ฝึกเขียน ฝึกอ่าน ทำแบบฝึกหัด-การบ้าน
อังกฤษธุรกิจ -…

BLC ENGLISH

 • 1 รีวิว
 • ดอนเมือง

เสริมทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่สัมผัสได้ BLC English รับสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรที่ออกแบบและดำเนินการสอนโดยเจ้าของภาษาที่เรียบจบการด้านสอน และมีประสบการณ์สอนทั้งในและต่างประเทศ เสริมความมั่นใจให้ผู้เรียนในบรรยากาศสนุกสนาน
✔สอนโดยอาจารย์ชาวอเมริกันที่จบด้านการสอนโดยตรง…

น้ำผึ้ง The Honey Club

 • ดอนเมือง

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษแบบรอบด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ด้วยการวางแผนการเรียนแบบรายตัว เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ที่มีปัญหาการเรียนในชั้นเรียน ไม่เข้าใจ สับสน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ…

กิตติศักดิ์ (ครูคิด)

 • ดอนเมือง

- 3 ปี ในการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ติวเพิ่มเกรด สอบเข้าโรงเรียน สอบขึ่นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบเข้ามหาวิทยาลัย)
- 1 ปีกว่า ในการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาถึงวัยทำงาน (เน้นเรื่องการฟัง พูด สื่อสารในชีวิตประจำวัน)
- ประสบการณ์สอนตัวต่อตัวและสอนเป็นกลุ่มใหญ่ (ุประมาณ 60…

Sitthaya Hongaudon

 • ดอนเมือง

- เคยทำงาน Part time สอนทักษะในเรื่องการฟัง พูด อ่านเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เด็กอายุประมาณ 3-12 ปี ระยะเวลาในการสอน ประมาน 2 ปี
- ปัจจุบันสอนพิเศษ (Part time) อยู่ที่สถาบัน Singapore Maths ตลาดบองมาเช่(ประชาชื่น) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. สอนเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถม…

P’ Top

 • ดอนเมือง

รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมและปริญญาตรี
เน้นปรับพื้นฐานไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียน
ผู้สอนเรียนปริญญาโทที่อังกฤษ 2 ปี และที่สหรัฐอเมริกาอีก 2 ปี
มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มย่อย
สะดวกสอนวันธรรมดา เวลา 18:00-21:00 น.…

รพีพงษ์

 • ดอนเมือง

English Proficiency
• IELTS test score: 8.0 (Test Date: September, 18th 2013)
Listening: 9.0 Reading: 8.5 Writing: 8.0 Speaking 6.0
• Key English Test (KET) and Preliminary English Test (PET) Certificates from ESOL examination, Cambridge University (Acquired in 2003 and 2005, respectively)…

Areerat J.

 • ดอนเมือง

ประสบการณ์การสอน: เริ่มสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีที่ 3 สอนได้ทุกระดับชั้น ทั้งแกรมม่า พูด อ่าน เขียน ค่ะ
เทคนิคการสอน: เน้นยืดหยุ่นตามพื้นฐานและอายุของนักเรียนค่ะ ถ้าเด็กหน่อยหรือพื้นฐานน้อยจะเน้นประยุกต์บทเรียนเข้ากับเกมส์ บทเพลง บทสนทนา นิทาน ฯลฯ…

นางสาวถุงเงิน สุขบัณฑืตย์

 • ดอนเมือง

ดิฉันเป็นติวเตอร์์ มาประมาณ 7 ปี เป็นคนใจเย็น อดทน และไม่เรื่องมาก หรือใช้้ อารมณ์์ หงุุดหงิิด ใส่เด็ก ดิิฉัันสอนมา ไม่เคยทำกริิยา ที่ไม่ดีี ใส่เด็กๆเลย
ดิฉันสอนได้ทุุกระดัับชั้น และสอน แกรมม่า reading ,writing ,gat Eng, ielts ,tu-get conversations และ สอนภาษาไทย ให้ชาวต่่างชาติ นอกจากนี้…

เกษร

 • ดอนเมือง

เรามีสถานที่ เพื่อรองรับนักเรียน ที่ต้องการเรียนเป็นกลุ่ม หรือเรียนเดี่ยว เราสามารถไปสอนตามสถานที่ต่างๆได้ เราสามารถสอนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล1 จนถึงระดับปริญญาเอก สอนได้ทั้งพื้นฐานการสนทนา ทักษะฟังพูดอ่านเขียน รวมถึง หลักไวยากรณ์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงการติวสอบต่างๆ…

Alex Whitwam

 • ดอนเมือง

สวัสดีครับ ครูชื่อ อเล็กซ์ ครูมาจากประเทศอังกฤษ
มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมา สองปี ในประเทศจีนและประเทศไทย
นักเรียนคนไหนสนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือ การทำงาน แกรมม่า เป็นต้น นักเรียนจะได้ทักษะการออกเสียงที่ถูกต้อง การเรียบเรียงประโยค การใช้คำศัพท์…

Nalinrat Dilokprechakun

 • ดอนเมือง

สวัสดีคะ ติวเตอร์ชื่อ hyfy นะคะ จบปริญญาตรี สาขา มนุษยศาตร์ เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาจีนคะ ติวเตอร์สามารถสอนภาษาอังกฤษ ทั้งในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียงphonetic การสนทนา รวมไปถึงไวยากรณ์ได้คะ ถ้าสนใจเรียนพื้นฐานและคำศัพท์ภาษาจีน ติวเตอร์ก็สามารถสอนได้คะ ติวเตอร์จะสอนในรูปแบบที่เป็นกันเอง…

Kao Noppakao

 • 200 บาท/ชม
 • 3 รีวิว
 • ดอนเมือง

เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ Wall street english Lv10 (เน้นเรื่องการฟังและพูด กับเจ้าของภาษา)
- ปรับพื้นฐาน, เตรียมสอบ, เพิ่มเกรด, พื้นฐานการสื่อสาร!
- รับนักเรียนชั้น ม.1- ม.6
- รับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการปรับการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน
- ติว WAT…

วีรวรุฬห์ มาวิจักขณ์

 • ดอนเมือง

ผมสามารถสอนภาษาอังกฤษได้ทุกรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นสูง โดยผมถนัดสอนทักษะการพูด การสนทนา การเขียนเรียงความสำหรับเตรียมสอบ TOEFL และ IELTS และแกรมม่าทั่วไป
การสอนของผมจะเป็นแบบกันเองมาก โดยผมจะเน้นสอนให้นักเรียนสามารถนำสิ่งที่ผมสอนไปใช้ในชิวิตประจำวันได้ครับ…

ครูกระต่าย

 • ดอนเมือง

-สอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาล-มหาวิทยาลัย เเละวัยทำงาน
-สอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเเบบธรรมชาติ
-มีจิตวิทยาในการสอนเด็กเล็ก เเละผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ
- มีติวสอบนักบินในประเทศไทยด้วยนะคะ…

ทิพาพร วุฒิรุ่งเรืองสกุล

 • ดอนเมือง

1. คอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงและชีวิตประจำวันหรือการทำงานได้) : คอร์สนี้แนะนำมากๆค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบ Intensive เต็มครบสูตร ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน เพราะมีทั้ง Speaking Class และ Reading Class ผสมผสานกันให้ด้วยค่ะ โดยจะเรียนประมาณทั้งหมด 33 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชม.…

เรียนภาษาอังกฤษ ดอนเมือง ที่ไหนดี

เว็บ BestKru มีครูสอนภาษาอังกฤษดอนเมืองให้คุณได้เรียนภาษาอังกฤษสดกับติวเตอร์ต่างชาติและครูภาษาอังกฤษคนไทย ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้จริง ได้ผลรวดเร็วในราคาที่คุ้มค่า เรามีติวเตอร์ภาษาอังกฤษและครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษทั้งตามบ้านสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษใกล้บ้านคุณ

เรียนภาษาอังกฤษดอนเมืองแบบตัวต่อตัว หรือ เรียนแบบกลุ่ม ดีกว่า?

การเรียนภาษาอังกฤษดอนเมืองแบบตัวต่อตัวเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนแบบ 1 ต่อ 1 กับติวเตอร์ภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันการถูกรบกวนจากเพื่อนร่วมชั้น นอกจากนี้ยังให้ผลดีอย่างมาก สำหรับผู้เรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน เพราะสามารถถามคำถามครูสอนพิเศษได้ทันทีที่เกิดข้อสงสัย โดยไม่ต้องกลัวว่าจะกระทบเวลาเรียนนักเรียนคนอื่นๆ การเรียนแบบกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง หรือเรียนกลุ่มย่อยที่ติวเตอร์เลือกให้ แต่ก็จะเป็นกลุ่มเล็ก มีจำนวนเด็กๆ 3-5 คน หากเป็นกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง เด็กๆ มักรู้จักกันดีอยู่แล้ว ส่งผลดีคือบรรยากาศการเรียนไม่เกร็งเหมือนการเรียนแบบกลุ่มใหญ่ เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย และมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษดอนเมืองมีอะไรบ้าง

เว็บไซต์ BestKru มีติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษดอนเมืองหลายท่าน ครูสอนภาษาอังกฤษแต่ละคนก็มีคอร์สที่ต่างกันหลายคอร์ส เช่น
- คอร์สเน้นเรื่องฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
- บทเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน
- บทเรียนคำศัพท์อังกฤษ การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
- บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
- คอร์สสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และ Tense
- คอร์สเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL, TU-GET, CU-TEP

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่ดอนเมือง

ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน
ภาษาเกาหลี
ภาษาเยอรมัน
ภาษาไทย