เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษที่ดอนเมือง

ศุภณัฐ หวังภักดีกุล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศุภณัฐ หวังภักดีกุล

ออนไลน์: วันนี้

ชื่อ ศุภณัฐ หวังภักดีกุล
เคยศึกษาภาษาจีนที่ Jinan University
ปัจจุบันจบการศึกษาปริญญาตรี ที่ University of Lincoln (UK)
มีประสบการ์ณการสอนมากกว่า 3 ปีครับ
เป็น Admin และ ผู้สอนของเพจ Freestyle Chinese (Facebook)
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนครับ


chrisana kacome, Teacher Elle

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กฤษณา กาคำ

I'd been taught in the Catholic school then had my own tutor place but now I'm working at Don Mueang Airport. Just call me to know how my English is!!! ;)


Naiyana Patanapiboonpong

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

จบเอกอังกฤษจากม.ศ.ว.ประสานมิตรค่ะเมื่อปี2537 เคยทำงานเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Phuket Gazette ค่ะ และเคยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารภาษาอังกฤษ Phuket Day & Night และเคยเป็นครูที่โรงเรียนนานาชาติค่ะ ตอนนี้เป็นครูรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษค่ะ


ครูพี่โย

- รับสอนทั้งแบบตะลุยโจทย์ และปรับพื้นฐานด้วยระบบ Part of Speech
จากประสบการสอนกว่า 10ปีทั้งในสถาบันและสอนส่วนตัว

- รับสอนภาษอังกฤษในระดับชั้นประถม-มัธยม-มหาวิทยาลัย
- รับสอนคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์

- รับสอนภาษอังกฤษเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในระบบ(Admission) อันได้แก่ O-NET, GAT, 7วิชาสามัญ เป็นต้น
และการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือก เช่น CU-TEP, TU-GET เป็นต้น

- รับสอนภาษอังกฤษเพื่อการเขียน Essay ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย

- รับสอนเดี่ยว-กลุ่มเล็ก เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน เพราะเน้นคุณภาพ ไม่เน้นจำนวน

-


ฐิติชญา ขุนรินชา

สวัสดีค่ะ ชื่อจัสมินนะคะ ยินดีสอนพิเศษภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน โดยจะเน้นและเรียนไปอย่างช้าๆเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสูงสุดค่ะ :)


ธารีรัตน์ เลาหบุตร

สวัสดีค่าพี่ชื่อ หมวยค่ะ
ตอนนี้อยู่ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พี่เป็นนักเรียนทุน Erasmus+ (ทุนของ EU (สหภาพยุโรป)) ไปศึกษา International Relations, Political Sciences ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ Ludwig-Maximilains Universität เมือง Munich ประเทศ Germany เป็นเวลา 1ปี (มีนาคม 2016- มีนาคม 2017)

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมาเข้าสู่ปีที่ 4
สอนตั้งแต่พื้นฐาน เน้นสนทนา หลักไวยากรณ์ หรือจะเพื่อสอบ TOEIC, TU-GET, IELTS เป็นต้นค่ะ สอนได้ทุกระดับตั้งแต่น้องๆนักเรียนจนถึงระดับผู้ใหญ่ค่ะ

สไตล์การสอนเน้นใช้งานจริง ฝึกพูดจริง


จิราพัชร์ สุธาทิพยะรัตน์

ชื่อเล่น เก๋
อายุ 40 ปี
จบมัธยมปลายจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
จบปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยรังสิต บริหารธุรกิจการตลาด
จบปริญญาโท จาก University of Wolverhampton, UK เทคโนโลยีสารสนเทศ
เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 3 ปี
เคยเป็นติวเตอร์สอนพิเศษ ทุกวิชา 10 กว่าปี
ปัจจุบัน ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ อนุบาล-ผู้ใหญ่ / คณิตศาสตร์ อนุบาล-มัธยมต้น /คอมพิวเตอร์พื้นฐานครูแป้ง Come on Tutor

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ปิยะเดช ยิ่งวิวัฒนพงษ์

ออนไลน์: วันนี้

เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมพวกเราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็ก แต่ทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จซักที ถ้าจะเปรียบเทียบคนที่มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษทั้งในการเรียนหรือการทำงานเหมือนกับผู้ป่วย โดยแต่ละคนมีปัญหามีไข้ มีอาการแตกต่างกัน เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์ก็จะรักษาเยียวยาตามอาการ ซึ่งบางคนอาจจะใช้เวลารักษานาน รักษาเฉพาะด้านไป ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ด้วยประสบการณ์การสอนกว่าสิบปี อาจารย์แป้งช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ผู้มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษแล้วหลายท่าน ทั้งนักเรียนนักศึกษาและคนทำงาน และมีหลายท่านที่เรียนแล้วเกิดชอบและเลือกศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลยก็มี
ครูแป้งเป็นนักภาษาศาสตร์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย


NATTHINEE PRICHAHAN

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฏฐิณี ปรีชาหาญ

สวัสดีค่ะ ชื่อเล่นชื่อมิ้นนะคะ อายุ24ปี ตอนนี้ทำงานสายการบินอยู่ที่ดอนเมืองค่ะ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยมีประสบการณ์การสอบ IELTS ได้ 6 (2553) // สอบ Toeic 800 (2558)

สำหรับการเรียนการสอน จะเริ่มจากพื้นฐานของผู้เรียนรู้เป็นหลัก ปูพื้นฐานเพื่อการรู้เรียน โดยเน้นแกรมม่า ตะลุยโจยท์ ฝึกทำข้อสอบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้สอนได้ตลอดเวลา


ศศิประภา อยู่สุ่ม

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศศิประภา อยู่สุ่ม

ชื่อเล่นชื่อเป้ค่ะ กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน ปี 4

สอนได้ทั้ง จีนอังกฤษ พื้นฐาน เลข การบ้านทั่วไป
ประสบการณ์สอน
.จีนพื้นฐานป.5 ร.ร.สาธิตเกษตร
.จีนพื้นฐานป.4 อ.3 ร.ร.สาธิตจุฬา
.อังกฤษป.2อินเตอร์ เน้นแกรมม่า
.เลข อังกฤษ การบ้านทั่วไปป.5 ร.ร.ไผทอุดมศึกษา
.เลข ป.4 ร.ร.เซนฟรัง


Peach

ศึกษาจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสาขาวิชาภาษาไทย และวิชาโทภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์การสอน และอัธยาศีลดี
สามารถสอนนอกสถานที่ได้


ภัทรพร พรรณราย

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภัทรพร พรรณราย

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะ ชื่อ ภัทรพร พรรณราย นะคะ ชื่อเล่น เเพรวค่ะ
จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รับสอนพิเศษภาษากฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
มาเรียนรู้เเละพัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะ


Lock prapassorn

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ชเนตตี ประภัสสร

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ชื่อเล่น ล็อกคะ จบการศึกษา คณะ วิทยาศาสตร์ ภาควิชา สถิติ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เคยเรียนภาษาทั่งที่ไทยและ ออสเตรเลียมาคะ ยินดีรับสอน น้องๆที่มีพื้นฐานมาบ้าง หรือ ไม่มีพื้นฐานเลยค่ะ ไม่ดุ ใจดีคะ 🙋🏻😘


พิชญากร เทพละออ

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ ชื่อ พิชญากร เทพละออ ชื่อเล่น กีต้าร์ อายุ 23ปี จบจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เคยฝึกงานที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา มีประสบการณ์หลายด้าน ความสามารถหลายด้าน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถเรียนรู้งานได้อย่างว่องไว ตรงต่อเวลา


Monphanit Aphikomchisanuphorn (May)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

มญช์พนิษฐ์ อภิคมชิษณุภรณ์

CURRENT/PREVIOUS WORK EXPERIENCE

Teaching Assistant
Harrow International School Bangkok
Work with groups or individuals within the class in all curriculum areas, under the direction of the teacher. Assist with learning activities across the Lower School/ Upper School curriculum. Develop children’s knowledge through support and encouragement in the learning activities undertaken. Help plan, prepare and set out resources and programmes of work.

Assistant English Programmes
British Council Thailand
Delivers social and environmental benefits and builds trust and opportunity between


Oranuch Songsirichai

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อรนุช ทรงสิริชัย

สวัสดีค่ะ
ชื่อ นางสาวอรนุช ทรงสิริชัย
ชื่อเล่น นุช
อายุ 26 ปี
จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์
โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
เป็นคนใจดี รักในการสอน มีความอดทน หากผู้เรียนยังไม่เข้าใจสามารถอธิบายซ้ำๆได้ เพราะดิฉันเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนต่างมีความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะ


ตะวัน

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ตะวัน เมินธนู

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

นายตะวัน เมินธนู
อายุ 21 ปี
ที่อยู่ : อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
การศึกษา ม.6
วิชาที่สอน สามารถสอนอังกฤษ สังคม และภาษาไทยได้ทุกระดับชั้น


ภาณุวัฒน์ ธรรมดีกุล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภาณุวัฒน์ ธรรมดีกุล

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาเอก ภาษาเเละวรรณคดีอังกฤษ สาขาวิชาโท ภาษาอังกฤษ
กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอก ภาษาฝรั่งเศสเเละวรรณคดี สาขาวิชาโทภาษาเยอรมัน
เทคนิคการสอน
สอนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ Essay
การเขียนวิจารณ์หนังสือ ภาพยนต์ วรรณคดีเยาวชน, การเขียนเรียงความ,เขียนพรรนาโวหารให้เห็นภาพ เขียนสื่ออารมณ์ รวมถึงสามารถสอนการเขียนวิจารณ์สังคมแนวเสียดสีเป็นภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดวิชาการเขียน หลักไวยกรณ์ตั้งแต่พื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ได้อย่างเข้าใจง่ายเเละลุ่มลึก
มีเทคนิคการเพิ่มพูนคลังคำศัพท์แบบไม่เหมือนใครเเละจำง่าย


วิภาวี แสงสุรีย์กุลกิจ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิภาวี แสงสุรีย์กุลกิจ

กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหอวัง (กำลังจะขึ้นม.6) เรียน Intensive วิทย์-คณิต (English program) โดยเรียนกับชาวต่างชาติโดยตรง จึงรู้ว่าภาษาอังกฤษควรจะสอนอย่างไรให้เข้าใจมากที่สุด พร้อมมีวิธีจำคำศัพท์ให้
*สอบติดนักเรียนแลกเปลี่ยน*


ศุภรดา องค์สรร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศุภรดา องค์สรร

ออนไลน์: วันนี้

ผลงาน
-ในการสอบวิชาแกทเชื่อมโยงทุกครั้ง ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนนทุกครั้ง
ประสบการณ์
-มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลายในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา แกทเชื่อมโยง เข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้ สามารถสอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้

แต่ละวิชาจะเป็นการการเรียนเป็นคอร์ส
- 12 ชั่วโมง
- 24 ชั่วโมง
(ค่าเรียนจึงเป็นราคาเหมา)

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017