สวัสดีครับ :)

ชื่อ กิตติศักดิ์
ชื่อเล่น คิด

การศึกษา
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาอังกฤษศึกษา (กำลังศึกษา/หลักสูตรวิทยานิพนธ์)

ประสบการณ์
- 3 ปี ในการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ติวเพิ่มเกรด สอบเข้าโรงเรียน สอบขึ่นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบเข้ามหาวิทยาลัย)
- 1 ปีกว่า ในการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาถึงวัยทำงาน (เน้นเรื่องการฟัง พูด สื่อสารในชีวิตประจำวัน)
- ประสบการณ์สอนตัวต่อตัวและสอนเป็นกลุ่มใหญ่ (ุประมาณ 60 คน/ห้อง)
- ประสบการณ์สอนเตรียมตัวสอบ TOEIC

สอนออนไลน์ ดอนเมือง นนทบุรี ปทุมธานี ปากเกร็ด หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว