จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มีความตั้งใจสอนให้เด็กรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน
มีประสบการณ์การทำงานวิศวกรรม บริษัทต่างชาติ

ต้องการสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์เพิ่มเติมให้นักเรียนระดับมัธยม นักเรียนสามารถบอกหัวข้อที่ต้องการเรียนได้ ยินดีสอนตามเวลาที่ต้องการ สด หรือ ออนไลน์ อัตราจ้างสามารถต่อรองได้

ราคาค่าเรียน

ฟิสิกส์มัธยม250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ พื้นฐาน โจทย์

สอนออนไลน์ สงขลา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว