การบอกเวลาภาษาฝรั่งเศส คำศัพท์เวลา แบบเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ

การบอกเวลาภาษาฝรั่งเศสมี 2 รูปแบบ คือ การบอกเวลาแบบภาษาพูด และการบอกเวลาแบบเป็นทางการ เริ่มแรกเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาภาษาฝรั่งเศสกันก่อน

คำศัพท์เวลาภาษาฝรั่งเศส
 • Le temps (เลอ แตง) — เวลา
 • L’heure (เลอ) — ชั่วโมง
 • La minute  (ลา มินุท) — นาที
 • La seconde (ลา เซอกง) — วินาที
 • Le matin (เลอ มาตัง) — ตอนเช้า
 • Le midi (เลอ มีดี) — เที่ยงวัน
 • L’après-midi (ละแพร มีดี) — ตอนบ่าย
 • Le soir (เลอ ซัว) — ตอนเย็น
 • La nuit (ลา นุย) — ตอนค่ำ
 • La minuit (ลา มีนุย) — เที่ยงคืน

การบอกเวลาภาษาฝรั่งเศสว่าเป็นเวลาอะไร จะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า Il est (อิล เล)… เสมอ เช่น

Il est une heure du matin.
(อิล เล ตวูน เนอ ดู มาแตง)
มันเป็นเวลา ตีหนึ่ง

Il est vingt heures.
(อิล เล แวง เตอ)
มันเป็นเวลา 20 นาฬิกา

ผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูสอนภาษาฝรั่งเศสคงทราบแล้วว่า ภาษาฝรั่งเศสมีการเชื่อมเสียงภาษาฝรั่งเศสที่เรียกว่า les liaisons (เล ลีอาอีซง) ดังนั้น คำว่า il est… ประกอบด้วย il (อิล) และ est (เอ) เมื่อรวมเป็นประโยคจะอ่านว่า il est… (อิล เล)

บอกเวลาภาษาฝรั่งเศส

บอกเวลาภาษาฝรั่งเศสแบบเป็นทางการ

การบอกเวลาภาษาฝรั่งเศสแบบเป็นทางการ คือการบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง เหมือนการบอกเวลาในภาษาไทยด้วยคำว่า “นาฬิกา” นั่นเอง

ตัวอย่างการอ่านเวลาแบบเป็นทางการ 24 ชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส

ภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสคำอ่าน
01.00 น. (หนึ่งนาฬิกา)Il est une heureอิล เล ตวูน เนอ
02.00 น. (สองนาฬิกา)Il est deux heuresอิล เล ดู เซอ
03.00 น. (สามนาฬิกา)Il est trois heuresอิล เล ทรัว เซอ
04.00 น. (สี่นาฬิกา)Il est quatre heureอิล เล กัท เทอ
05.00 น. (ห้านาฬิกา)Il est cinq heuresอิล เล แซงก์ เกอ
06.00 น. (หกนาฬิกา)Il est six heuresอิล เล ซี เซอ
07.00 น. (เจ็ดนาฬิกา)Il est sept heuresอิล เล เซ็ง เตอ
08.00 น. (แปดนาฬิกา)Il est huit heuresอิล เล วิ เตอ
09.00 น. (เก้านาฬิกา)Il est neuf heuresอิล เล เนิฟ เวอ
10.00 น. (สิบนาฬิกา)Il est dix heuresอิล เล ดี เซอ
11.00 น. (สิบเอ็ดนาฬิกา)Il est onze heuresอิล เล อองซ์ เซอ
12.00 น. (สิบสองนาฬิกา)Il est midiอิล เล มิดี
13.00 น. (สิบสามนาฬิกา)Il est treize heuresอิล เล แทร เซอ
14.00 น. (สิบสี่นาฬิกา)Il est quatorze heuresอิล เล เก็ตตอ เซอ
15.00 น. (สิบห้านาฬิกา)Il est quinze heuresอิล เล กอนซ เซอ
16.00 น. (สิบหกนาฬิกา)Il est seize heureอิล เล เซ็ส เซอ
17.00 น. (สิบเจ็ดนาฬิกา) Il est dix-sept heuresอิล เล ดีเซ็ท เตอ
18.00 น. (สิบแปดนาฬิกา)Il est dix-huit heuresอิล เล ดีซวิท เตอ
19.00 น. (สิบเก้านาฬิกา)Il est dix-neuf heuresอิล เล ดีซเนิฟ เวอ
20.00 น. (ยี่สิบนาฬิกา)Il est vingt heuresอิล เล แว็งต์ เตอ
21.00 น. (ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา)Il est vingt et une heuresอิล เล แว็งต์ เต อวูน เนอ
22.00 น. (ยี่สิบสองนาฬิกา)Il est vingt-deux heuresอิล เล แว็งต์ ดู เซอ
23.00 น. (ยี่สิบสามนาฬิกา)Il est vingt-trois heuresอิล เล แว็งต์ ทรัว เซอ
24.00 น. (ยี่สิบสี่นาฬิกา)Il est minuitอิล เล มีนุย
ตารางบอกเวลาภาษาฝรั่งเศสแบบเป็นทางการ

การเขียนบอกเวลาในภาษาฝรั่งเศส นิยมเขียนด้วยตัวเลขและใช้ h ตามหลังชั่วโมง เช่น

 • เวลา 18.30 น. ภาษาฝรั่งเศสคือ dix-huit heures trente ก็จะเขียนเป็น 18h30

ซึ่งพบเห็นการเขียนลักษณะนี้ได้ทุกที ทั้งตามใบปลิว โฆษณา หรือข้อความต่างๆ

บอกเวลาภาษาฝรั่งเศสแบบไม่เป็นทางการ

ในภาษาพูด ตอนบอกเวลาเรานิยมจะนับแค่ 1 – 11 และจะเพิ่มช่วงเวลาของวันเข้าไปด้านหลัง

สำหรับภาษาฝรั่งเศสจะไม่ใช้ระบบเวลา AM และ PM เหมือนกับภาษาอังกฤษ แต่สามารถเพิ่มคำบอกช่วงเวลาได้

 • เวลา 01.00 น. – 11.59 น. ใช้ du matin
 • เวลา 13.00 น. – 18.59 น. ใช้ de l’après-midi
 • เวลา 19.00 น. – 23.59 น. ใช้ du soir

ตัวอย่างการอ่านเวลาภาษาฝรั่งเศสแบบไม่เป็นทางการ

ภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสคำอ่าน
01.00 น. (ตึหนึ่ง)Il est une heure du matinอิล เล ตวูน เนอ ดู มาแตง
02.00 น. (ตีสอง)Il est deux heures du matinอิล เล ดู เซอ ดู มาแตง
03.00 น. (ตีสาม)Il est trois heures du matinอิล เล ทรัว เซอ ดู มาแตง
04.00 น. (ตีสี่)Il est quatre heure du matinอิล เล กัท เทอ มาแตง
05.00 น. (ตีห้า)Il est cinq heures du matinอิล เล แซงก์ เกอ มาแตง
06.00 น. (หกโมงเช้า)Il est six heures du matinอิล เล ซี เซอ มาแตง
07.00 น. (เจ็ดโมงเช้า)Il est sept heures du matinอิล เล เซ็ท เตอ มาแตง
08.00 น. (แปดโมงเช้า)Il est huit heures du matinอิล เล วิ เตอ มาแตง
09.00 น. (เก้าโมงเช้า)Il est neuf heures du matinอิล เล เนิฟ เวอ มาแตง
10.00 น. (สิบโมงเช้า)Il est dix heures du matinอิล เล ดี เซอ มาแตง
11.00 น. (สิบเอ็ดโมงเช้า)Il est onze heures du matinอิล เล อองซ์ เซอ มาแตง
12.00 น. (เที่ยงวัน)Il est midiอิล เล มิดี
13.00 น. (บ่ายโมง)Il est une heure de l’après-midiอิล เล ตวูน เนอ เดอ ลาแพร มีดี
14.00 น. (บ่ายสองโมง)Il est deux heures de l’après-midiอิล เล ดู เซอ เดอ ลาแพร มีดี
15.00 น. (บ่ายสามโมง)Il est trois heures de l’après-midiอิล เล ทรัว เซอ เดอ ลาแพร มีดี
16.00 น. (บ่ายสี่โมง)Il est quatre heure de l’après-midiอิล เล กัท เทอ เดอ ลาแพร มีดี
17.00 น. (ห้าโมงเย็น)Il est cinq heures de l’après-midiอิล เล แซงก์ เซอ เดอ ลาแพร มีดี
18.00 น. (หกโมงเย็น)Il est six heures de l’après-midiอิล เล ซี เซอ เดอ ลาแพร มีดี
19.00 น. (หนึ่งทุ่ม)Il est sept heures du soirอิล เล เซ็ท เตอ ดู ซัว
20.00 น. (สองทุ่ม)Il est huit heures du soirอิล เล วิ เตอ ดู ซัว
21.00 น. (สามทุ่ม)Il est neuf heures du soirอิล เล เนิฟ เวอ ดู ซัว
22.00 น. (สี่ทุ่ม)Il est dix heures du soirอิล เล ดี เซอ ดู ซัว
23.00 น. (ห้าทุ่ม)Il est onze heures du soirอิล เล อองซ์ เซอ ดู ซัว
24.00 น. (เที่ยงคืน)Il est minuitอิล เล มีนุย
ตารางบอกเวลาภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นทางการ

วิธีบอกเวลาและนาที

การบอกนาทีก็จะแบ่งเป็น 2 วิธีเช่นกัน แบบทางการเราจะสามารถบอกนาทีเป็นตัวเลขเต็มๆ ได้เลย ยกตัวอย่างเช่น

 • 17.15 น. คือ Il est dix-sept heures quinze. (อิล เล ดีเซ็ท เซอ กอนซ์)
 • 17.30 น. คือ Il est dix-sept heures trente. (อิล เล ดีเซ็ท เซอ ทร็องท์)
 • 17.48 น. คือ Il est dix-sept heures quarante-huit. (อิล เล ดีเซ็ท เซอ กาคร็องท์วิ)

ส่วนการบอกเวลาแบบไม่เป็นทางการ หรือในภาษาพูด การบอกนาทีส่วนจะใช้การประมาณ โดยที่ถ้าการประมาณนั้นตรงกับ 15 หรือ 30 นาที เราจะใช้คำเฉพาะ ตัวอย่างเช่น

 • 08.15 น. คือ Il est huit heures et quart. (อิล เล วิ เทอ เอ การ์)
  quart (การ์) หมายถึง 15 นาที
 • 08.30 น. คือ Il est huit heures et demie.

หากไม่ใช่ 15 นาที และ 30 นาที เราสามารถใส่เลขนาทีไปด้านหลังได้เลย และถ้าเกิน 30 ขึ้นไป คนฝรั่งเศสจะใช้การลบ ซึ่ง “ลบ” ภาษาฝรั่งเศส คือ Moins (มวง) ยกตัวอย่างเช่น

Il est vingt-deux heures moins cinq.
(อิล เล แว็งต์ ดู เซอ มวง แซงก์)
มันเป็นเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกา ห้าสิบห้านาที
(…หรือ อีก 5 นาทีจะสี่ทุ่ม)

การบอกเวลาในประโยคนี้ มันมาจากการลบกัน คือ vingt-deux heures คือเวลาสี่ทุ่ม (22.00 น.) moins แปลว่า “ลบ” ส่วน cinq แปลว่า 5 หมายความว่า 22.00 – 00.05 = 21.55 น.

มาดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งอัน

Il est dix heures moins neuf.
(อิล เล ดี เซอ มวง เนิฟ)
มันเป็นเวลาเก้าโมง ห้าสิบเอ็ดนาที
(…หรือ อีก 9 นาทีจะสิบโมง)

ประโยคนี้ก็เป็นการลบกันเช่นเดียวกัน คือ dix heures คือเวลาสิบโมง (10.00 น.) และ neuf แปลว่า 9 ดังนั้น 10.00 – 00.09 = 09.51 น.

วิธีบอกช่วงเวลาของวันในภาษาฝรั่งเศส

หากเราเรียนภาษาฝรั่งเศส เราจำเป็นจะต้องทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์บอกช่วงเวลาของวัน ดังต่อไปนี้

ภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสคำอ่าน
ตอนเช้าLe matinเลอ มาแตง
ตอนบ่ายL’après midiลาแพร มีดี
ตอนเย็นLe soirเลอ ซัว
ตอนกลางคืนLa nuitลา นุย
เที่ยงวัน / ตอนเที่ยงLe midiเลอ มีดี
เที่ยงคืนLe minuitเลอ มีนุย
เวลาเย็นก่อนค่ำ, โพล้เพล้Le crépusculeเลอ เครพูสคูเลอะ
เช้าตรู่, รุ่งอรุณL’aubeลูเบอะ
เวลาเข้านอนL’heure du coucherเลอ ดู คูเช่
เวลางีบL’heure de la siesteเลอ เดอ ลา เซียสต์
เวลาอาหารกลางวันL’heure du déjeunerเลอ ดู เดจูเน่
เวลาอาหารเย็นหรือค่ำL’heure du dînerเลอ ดู ดีเน่
ประมาณ.., ราวๆ..Vers…เว…
ตารางบอกช่วงเวลาภาษาฝรั่งเศส

คำศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบอกเวลาในภาษาฝรั่งเศส

ตารางต่อไปนี้แสดงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่พบได้บ่อยในภาษาฝรั่งเศส

ภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสคำอ่าน
วันJourฌูค์
สัปดาห์Semaineเซอเมน
เดือนMoisมัว
ปีAnnéeอานเน่
เมื่อวานนี้Hierอิแย
วันนี้Aujourd’huiโอโฌดวุย
พรุ่งนี้Demainเดอเมน
ปีที่แล้วL’année dernièreลานเน่ เดอนิแย่
ปีนี้Cette annéeเซ็ท เตเน่
ปีหน้าL’année prochaineลานเน่ โปรเชน
ครั้งต่อไป, คราวหน้าLa prochaine foisลา โปรเชน ฟัว
เดือนที่แล้วLe mois dernierเลอ มัว เดอนิเย
เดือนนี้Ce moisเซอ มัว
เดือนหน้าLe mois prochainเลอ มัว โปรชา
ตามสบาย, ไม่ต้องรีบPrenez votre tempsเพรเน่ โวเทอ ตอง
กาลครั้งหนึ่งIl était une foisอิล เลเต ตวูน ฟัว
เป็นเวลานานÇa fait longtempsซา เฟ ลองตอง
บางครั้ง, บางโอกาสQuelquefoisเกลเกอฟัว
บางครั้งบางคราวParfoisปาค์ฟัว
เป็นครั้งเป็นคราวDe temps en tempsเดอ ตอง ซอง ตอง
ตารางคำที่เกี่ยวข้องกับการบอกเวลาภาษาฝรั่งเศส

การเรียนรู้วันเดือนปีภาษาฝรั่งเศสเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ควรเรียน เพราะต้องใช้ในการนัดหมาย และในประโยคภาษาฝรั่งเศสง่ายๆ ในชีวิตประจำวันแน่นอน

การถามเวลาภาษาฝรั่งเศส

มาดูตัวอย่างการถาม-ตอบเวลาภาษาฝรั่งเศสกัน

Quelle heure est-il?
(แกล เลอ เอ ติล)
ตอนนี้กี่โมงแล้ว

Il est midi.
(อิล เล มิดี)
ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง

ลองดูตัวอย่างการถามอีกแบบ

Le supermarché ouvre à quelle heure?
(เลอ ซูแปร์มาร์เช่ อุฟวร์ อา แกลเลอ)
ห้างสรรพสินค้าเปิดกี่โมง

Le supermarché ouvre à dix heures.
(เลอ ซูแปร์มาร์เช่ อุฟวร์ อา ดี เซอ)
ห้างสรรพสินค้าเปิดสิบโมง

อัพเดทล่าสุด: