จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์ในการสอน8ปี สอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปในระดับประถมและระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย(สายวิทย์-คณิต) สอนฟิสิกส์ระดับมัธยมปลาย(ฟิสิกส์ทั่วไปและฟิสิกส์เพิ่มเติม)

ราคาค่าเรียน

วิทยาศาสตร์250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาระดับประถมและมัธยม

สอนออนไลน์ จอมทอง กรุงเทพ สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว