ชื่อ : ณัฐพล จันทร์เที่ยง
(Mr.Nattapon Jantiang)

ชื่อเล่น : ภูพิงค์
(PooPing)

อายุ : 24 ปี
(24 years old)

ที่อยู่ : ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
(Address : Nong Khwai Sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai Province.)

การศึกษา : บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
(Education : Graduated Bachelor of Business Administration (Tourism Business Management) in First Class Honors.)

การทำงาน : ครูผู้สอนสังกัด สาระภาษาต่างประเทศ (สอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน) โรงเรียนวชิราลัย เชียงใหม่
(Working : The English and Chinese Languages Teacher at The Vachiralai Bee School Chiang Mai)

รายละเอียดการสอน :
* วิชาภาษาอังกฤษ (English)
- แกรมม่าพื้นฐาน (Basic Gramma)
- การอ่าน และการสะกดคำ (Reading & Spelling)
- บทความ (The article)
- ชนิดของคำ (Part of Speech)
- การสนทนา (Conversation)

* วิชาภาษาจีน (Chinese)
- การเรียนเบื้องต้น (How to start to learnning)
- การอ่านสะกดคำ (Reading & Spelling)
- การผสมคำ (Word conbinations)
- การเขียน (Writing)

* วิชาภาษาไทย (Thai)
- การอ่านภาษาไทย (Reading)
- การสะกดคำ (Spelling)
- หลักการเขียน (Writing skills)
- การแต่งคำประพันธ์ (Composing)

ความสามารถอื่นๆ : สามารถสอนร้องเพลง, วิชาความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมด, ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน
(Special Skills : Singing, All knowledges of Tourism, Aviation's skill)

พื้นที่ที่สามารถสอนได้ : อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี และอำเภอเมือง)
(The Available places : Hang Dong District, Sanpatong District, Saraphi District, Mueang Chiang Mai District)

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว