เรียนจบปริญญาตรีและโทด้านบริหารธุรกิจจากต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศมากว่า 6 ปี มีประสบการณ์การทำงานบริษัทต่างชาติชื่อดัง ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานทุกวัน ยินดีใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนกล้าสื่อสาร คุ้นเคยกับการฟังและพูดภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจให้ผู้เรียน

คอร์สที่สอน
- TOEIC (ผู้สอนสอบได้ 915)
- การเขียนจดหมายสมัครงาน/สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อการประจำวัน/ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737