สวัสดีครับ ผมนิกกี้ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ
ผมหลงไหลในการศึกษาภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน จนเริ่มสามารถสอนระดับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เด็กประถม, มัธยม หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจในภาษาอังกฤษ

ราคาค่าเรียน

การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น200 บาท ต่อชั่วโมง

ทะลายกำแพงความกลัว เพื่อกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว