บุ้งกี๋จ้า เรียนอยู่คณะวิทย์ เอกวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ปี3 สวนดุสิต

ประวัติการสอน มากกว่า3ปี
-สอนคณิต วิทย์ อังกฤษ ม.ต้น ทั้งสอนเองแบบตัวต่อตัว กลุ่มขนาดเล็ก 3-5คน
-สอนที่กวดวิชาแมทครูเบียร์ กลุ่มใหญ่ 5-20คนในระดับประถม-ม.ต้น

น้องจะสามารถพัฒนาการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีทัศนติที่ดีต่อวิชาที่เรียน

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737