-เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
-ได้เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 4.00
-มีประสบการณ์การไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา1ปี
-เคยแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP ระดับภาค ได้เหรียญทองแดง
-สอนตั้งแต่อนุบาลปีที่1-ประถมปีที่6 จะมีการสอดแทรก คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร์
-ราคาชั่วโมงละ200บาท สามารถชำระค่าบริการได้ทางแอบพพลิเคชั่น หรือสามารถชำระเป็นเงินสดได้
-สามารถสอนได้ จันทร์-ศุกร์ 17.00-19.00น และวันเสาร์-วันอาทิตย์ 12.30-18.00
-สามารถสอนได้บริเวณนครปฐม หรือใน ม.ศิลปากร

นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว