นางสาวสุทิศา โตจำศิลป์
อยู่สมุทรปราการ ใกล้โรงเรียนนายเรือ
จบ คณิตศาสตร์ กศ.บ.
สอนผ่านโปรแกรม ZOOM
สอนตามสถานที่เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการบางพื้นที่
มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมากว่า 5 ปี
ชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
150บาท/ชั่วโมง
สะดวกทุกช่วงเวลา

สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว