สวัสดีค่ะ
ชื่อ ดวงพร ริยาพันธ์ ชื่อเล่น ถั่ว
จบการศึกษา ป.ตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จบการศึกษา ป.โท ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
*สอบผ่าน ก.พ ภาค ก
สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว