🎤รับสอนขับร้องไทย (เพลงไทยเดิม)

🏡สถานที่สอน : บริเวณกรุงเทพฯ นครปฐม
รับสอนที่บ้านผู้เรียน สถานที่อื่นและออนไลน์
วันและเวลาเรียนสามารถตกลงได้

ประวัติ
ชื่อ : นายไอศูรย์ คำดวง (เพชร)
อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ระดับที่รับสอน
❤ พื้นฐาน (ไม่เคยฝึกฝนมาก่อน)
❤ ขั้นสูง (เพลงเดี่ยว / เพลงตับ-เถา / เพลงทั่วไป)
❤ เรียนเพื่อขับร้องเป็นงานอดิเรก
❤ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ทฤษฎี+ปฏิบัติ)

ผลงาน / ประสบการณ์
- ชนะเลิศ การประกวดเดี่ยวขับร้องไทย ระดับประเทศ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนปี 2562
- เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชาติ
งานศิลปหัตถรรมนักเรียนปี 2560 (เป็นผู้ขับร้อง)
- มีประสบการณ์สอนที่กลุ่มอนุรักษ์ดนตรีไทยบ้านเหมือนฝัน

ราคาค่าเรียน

ขับร้องเพลงไทย200 บาท ต่อชั่วโมง

เพลงไทยเดิม

สอนออนไลน์ กรุงเทพ บางเขน ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว