🩷ชื่อ น.ส.รังสิมา รังสิมันตุชาติ
💜ชื่อเล่น หนึ่ง

🎓จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์สอน
- สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
-แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
- สอนพิเศษเด็กรร.เอกชนและรร.นานาชาติ มามากมายเช่น
✅ รร.ชลประทานวิทยา
✅ รร.International School Bangkok (ISB)
✅ รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
✅ รร. สาธิตคริสเตียนวิทยา

พื้นที่รับสอน เขตนนทบุรี ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ

ราคาค่าเรียน

เรียนภาษาไทยสำหรับติวเสริมเพิ่มเกรด แก้ปัญหาอ่านไม่ออก250 บาท ต่อชั่วโมง

ทบทวนเนื้อหาจากบทเรียน ติวเพิ่มโดยมีชีทสรุปแต่ละเรื่องให้ผู้เรียน

นนทบุรี ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว