ติวเตอร์สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6 ผู้สอนสามารถสอนสุขศึกษาและ สอนกีฬาได้ เช่น ว่ายน้ำ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง แบต ทุกช่วงวัย
ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์และภาษาไทย นักเรียนชั้นอนุบาล1-ประถม2 โรงเรียนสอนพิเศษบ้านครูจรัสศรี มีประสบการณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤกฒาราม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ทางด้านกีฬา ผู้สอนเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัย เคยทำงานเป็นครูสอนว่ายน้ำที่โรงเรียนจรัสพิชากร และมีประสบการณ์ในการตัดสินกีฬา และทำงานร่วมกับต่างชาติในโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานครมาหลายโรงเรียน
ขณะนี้ผู้สอนพึ่งเรียนจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา ด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง
💐ราคารับสอนพิเศษ 250/ชม.เดินทางไปสอนที่บ้านลูกค้าได้ (เหมาหรือรายชม. สามารถคุยกันได้)
💐เวลารับงาน มาสามารถคุยและตกลงกับลูกค้าได้

นครศรีธรรมราช

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว